Hopp til hovedinnhold

Søk om vårt studiestipend

Borghild Ros studiefond 2016 går til en eller flere søkere som foretar studie, reise, utredning o.l. innen livssynshumanistiske formål.
Nyheter

Stipendet deles bare ut hvis hovedstyret vurderer formålet til å ha nytteverdi for Human-Etisk Forbund. Søknader som ikke kommer inn under stipendets formål vil ikke bli besvart. Stipendmottaker rapporterer skriftlig etter hovedstyrets bestemmelser.

Hovedstyret vil i år prioritere søknader som har fokus på humanisme, integrering og immigrasjon.

Stipendbeløp: Begrenset oppad til kr 50.000
Søknadsfrist: 15. november 2016

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

Søknaden sendes til: 
Human-Etisk Forbund
Postboks 9076 Grønland
0133 Oslo

Eller sendes på e-post til human@human.no

Merk konvolutten eller e-posten med: "Borghild Ros studiefond".

Om Borghild Ros studiefond

Borghild Ros studiefond har sin opprinnelse i et medlem som testamenterte sin eiendom til Human-Etisk Forbund. Stipendet har blitt delt ut siden 1993. Stipendet deles ut til søkere som foretar studie, reise, utredning og lignende med humanistisk formål, og alle som vil kan søke. Stipendet deles bare ut dersom hovedstyret vurderer formålet som nyttig for Human-Etisk Forbund.