Hopp til hovedinnhold

Livssynstjenester i fremtidens Norge

150 deltakere utforsket veien videre for tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner under konferansen "Chaplaincy på norsk".

Prestetjenesten har lenge vært det enerådende tilbudet for religiøs og eksistensiell støtte på sykehus, i fengsler og i Forsvaret. Men den norske befolkningens forhold til religion og livssyn er i endring, og prestene kan i mange tilfeller ikke gi en fullverdig eller ønsket betjening. Hvilke konsekvenser skal dette få for samtaletilbudet ved offentlige institusjoner i helse- og omsorgssektoren, Forsvaret og Kriminalomsorgen?

Tirsdag 25. oktober 2016 var 150 deltakere samlet på Radiumhospitalet for å utforske dette. Se video fra hele konferansen

Fra dagens utfordringer til fremtidens løsninger

Konferansen samlet forskere, beslutningstakere, utenlandske fagfolk, feltprester, sykehusprester, sykehjemsprester, fengselsprester, tros- og livssynsminoriteter og andre som jobber i eller med denne sektoren.

Publikum på konferansen "Chaplaincy på norsk"

På programmet sto en faglig oppdatering over dagens situasjon, beskrivelse av ulike forsøksordninger med andre samtalepartnere enn institusjonsprestene, og dialog om hva som kan være de gode løsningene for det mangfoldige Norge i fremtiden.

Feltprost og brigader Alf Petter Hagesæter var initiativtaker til konferansen, og kunne fortelle om Forsvarets prosess med å ansette en feltimam og en felthumanist.

Problemstillingene var mange: Er sykehusprester først og fremst helsepersonell eller kirkerepresentanter? Kan ikke-prester ha god nok kompetanse til å bidra? Bør det være institusjonene eller tros- og livssynssamfunnene som organiserer tilbudet?

Erfaringer fra Nederland og Danmark

Konferansen hentet også inspirasjon fra andre land. Willem Blokland, tidligere leder av chaplaincy-teamet ved Universitetssykehuset i Utrecht, fortalte om deres mangeårige erfaring med en mangfoldig tjeneste. For dem har det vært sentralt å gi humanister, kristne, muslimer, buddhister og andre et tilnærmet likeverdig tilbud.

Sykehusimam Naveed Baig ga et personlig innblikk i sin arbeidshverdag ved ved Rigshospitalet i København. Sammen med sykehushumanist Cathrine Bang Hellum diskuterte de utenlandske foredragsholderne hva Norge kan lære av deres respektive erfaringer.

Dialogsamtale på konferansen "Chaplaincy på norsk"

Hva er "chaplaincy" på norsk?

Som navnet på konferansen antydet, har vi ikke noe godt ord for et mangfoldig samtaletilbud i Norge. Prestetjenesten er gjennom flere tiår blitt godt innarbeidet i offentlige institusjoner. Men hvis denne tjenesten skal utvides til å kunne betjene flere livssyn, hva skal tjenesten hete?

Dette ga ikke konferansen noe endelig svar på, men den representerte et startskudd for et viktig arbeid som vil pågå i årene fremover. Seniorrådgiver i Kulturdepartementet, Irene Tvedt Wangen, fortalte at innspillene fra konferansen vil tas med i vurderingen når regjeringen nå skal utarbeide en ny tros- og livssynspolitikk.

Video fra konferansen

Hele konferansen ble filmet og kan sees i videovinduet over eller i egen spilleliste på YouTube. Det er mulig å hoppe direkte til de ulike innleggene.

Se bilder fra konferansen på Flickr

Arrangører

Konferansen fikk tilskudd fra Kulturdepartementet og ble arrangert av:

  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
  • Feltprestkorpset i Forsvaret
  • Oslo universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdige helsetjenester
  • Universitetet i Oslo v/ Teologisk fakultet
  • Human-Etisk Forbund

Se programmet for konferansen (pdf)

Medieomtale av "Chaplaincy på norsk"