Hopp til hovedinnhold

Lanserer nordisk humanistmanifest

Seks nordiske humanistforeninger har gått sammen om å formulere innholdet i livssynshumanismen.

Tom Hedalen– Humanismen er et selvstendig livssyn som bygger på klare grunnprinsipper. Vårt utgangspunkt er ikke-religiøst. For oss er demokrati, rettstat og menneskerettigheter våre grunnleggende verdier. Det er viktig å ha en felles plattform som forteller hva vi står for, sier vår styreleder Tom Hedalen.

Samarbeid over landegrensene

Manifestet er et resultat av nordisk samarbeid, og markerer starten på mer dialog mellom nabolandene her i nord.

– Samarbeid gjør oss sterkere. Det er fint å vise at vi er en del av en større bevegelse, sier Hedalen, som ser frem mot flere felles prosjekter i fremtiden.

Også Lone Ree Milkær, forkvinne i Humanistisk Samfund, fremhever betydningen av å signalisere felles enighet i en tid som har fokus på ulikhet.

– Det viktigste ved manifestet er at vi gjør disse verdiene til våre felles nordiske verdier som vi kan bygge videre på. Dette er partipolitisk uavhengige livssynsverdier som vi har felles over landegrensene, sier hun til Fri Tanke.

Kan endres med tiden

10 år er gått siden forbundet laget Norsk humanistmanifest 2006. Hedalen tror heller ikke det nordiske manifestet vil vare for alltid.

– Vårt livssyn er ikke og skal ikke være statisk. Manifestet bærer preg av tiden og menneskene som har skrevet det, og om en stund vil det være behov for å skrive noe nytt. Vi humanister tror jo tross alt ikke på evige skrifter, avslutter Hedalen. 

 

Se Nordisk humanistmanifest 2016 (norsk oversettelse)

Se Nordic Humanist Manifesto 2016 (engelsk originalversjon) 

Les også Arnfinn Pettersens kronikk om manifestet: – Humanismen er det vi kan bli enige om at den er