Hopp til hovedinnhold

Humanistprisen 2016: humanisme i praksis

Vi kan ikke tillate oss å glemme den menneskelige katastrofen som fortsatt utspiller seg på Middelhavet, skriver styreleder Tom Hedalen.
Skrevet av Tom Hedalen Nyheter Nyheter Akershus Nyheter Oslo Humanistprisen #HumanJul

Tom HedalenDet er en svært urovekkende utvikling vi er vitner til nå. Politiske krefter med budskap som spiller på fremmedfrykt og rasisme vinner terreng i land etter land, både i Europa og USA.  Samtidig står vi overfor den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig. Uansett hvor vi står politisk i innvandringspolitikken, er vi nødt til å anerkjenne enkeltmenneskets rettigheter, og sørge for humanitær hjelp både nasjonalt og internasjonalt.

I dag deler vi ut Humanistprisen. Den går til mannskapene på redningsfartøyene Siem Pilot og Peter Henry von Koss. De er en del av det norske bidraget til EUs redningsaksjoner. I krevende redningssituasjoner jobber de for å redde liv, og valgene de tar i løpet av en arbeidsøkt kan ha enorme konsekvenser for menneskene de møter til havs.

En dyster rekord

2016 markerer en ny dyster rekord. Hittil i år er mer enn 4500 mennesker enten bekreftet druknet, eller meldt savnet fra forliste båter i Middelhavet. Minst 600 av dem er barn. Det tilsvarer antall elever i en gjennomsnittlig norsk skole. En hel skole. Vi må aldri glemme at det er mennesker det handler om, og at alle disse som oss bærer på håpet om et bedre liv og framtid.

Mens Europa krangler om hvem som er best på å stenge ute flest, er det på sin plass å hedre disse livredderne og det viktige arbeidet hjelpemannskapet utfører hver dag i Middelhavet.

Mannskapene kommer tett innpå skjebnene til menneskene de møter. De ser nøden og lidelsene de går igjennom på nært hold, og takket være disse kommer flyktningenes historier frem i lyset også her i Norge. Og dette er historier vi trenger å høre. Vi kan ikke la mennesker forsvinne som tall og statistikk i et flyktningregnskap som aldri ser ut til å gå opp.

Respekt og verdighet

Alle mennesker er individer med lik rett til et anstendig, fredelig liv. Alle har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet. Slik møter også mannskapene flyktningene de tar om bord.

Humanistiske verdier har en sterk posisjon i det norske samfunnet. De er til og med nedfelt i Grunnloven vår. Det forplikter. Verdier er lite verdt dersom de forblir ord på papir. Derfor er det viktig å hedre de som går foran og viser vei.

Redningsoperasjonen i Middelhavet er humanisme i praksis. Humanistiske verdier som fellesskap, solidaritet, og menneskeverd er lite verdt dersom de ikke også praktiseres gjennom handlinger. Mannskapene på Siem Pilot og Peter Henry von Koss viser at vi er del av et fellesskap og har ansvar for våre medmennesker – enten de befinner seg i Norge, eller om de er i ferd med å legge ut på en farefull reise til Europa.

Mottakerne av Humanistprisen 2016 med diplom og blomster.Prisvinnerne: Representanter fra redningsfartøyene Siem Pilot og Peter Henry von Koss tok imot Humanistprisen 2016. F.v. Alexander Mørck, Tore Barstad, Odvin Nilsen og Jarl Ragnar Pedersen.

Se bilder og mediedekning fra overrekkelsen av Humanistprisen 2016