Hopp til hovedinnhold

– Er jeg en avviker, Erna?

Styreleder Tom Hedalen reagerer kraftig på at statsministeren setter likhetstegn mellom å være norsk og å være kristen.
Nyheter Skolegudstjenester

Under Stortingets spørretime i dag måtte statsminister Erna Solberg svare på hva hun mener om skolegudstjenester. Det var KrF-leder Knut Arild Hareide som stilte spørsmål om Norge skal gjemme bort tro og religion.

Statsministeren svarte med å si at skolegudstjenester er en del av vår kulturhistorie, at julen er en religiøs høytid, og at det vil være et historisk brudd og en unnlatelsessynd å avvikle gudstjenester i skoletiden. Hun sa også at skolegudstjenesten spiller en rolle i undervisningen, og at hun personlig foretrekker avmelding framfor aktiv påmelding.

Etter spørretimen ble Solberg spurt av NTB om hennes uttalelser signaliserer at skolegudstjenester bør være normen i norsk skole, mens de som ikke vil gå, avviker. Det bekreftet statsministeren.

Julen er mye mer enn kristendom

Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, synes statsministerens uttalelser er sjokkerende og misvisende.

– Erna Solberg stempler rett og slett ikke-religiøse som avvikere når de ikke vil at barna deres skal bli utsatt for forkynnelse og misjonering, som en gudstjeneste, i følge Den norske kirke, faktisk er. Det er en alvorlig stigmatisering fra en statsminister, som bør være en samlende figur for alle som bor i Norge.

Hedalen minner om at julen har både kristne og hedenske tradisjoner, men at høytiden i dag har mistet mesteparten av sitt religiøse innhold for svært mange nordmenn.

– Solberg mener jula er en religiøs høytid, og det er sikkert sant for henne. Men et flertall av nordmenn tror ikke lenger på noen gud, og ni av ti nordmenn går ikke i julegudstjeneste på julaften. Jula er mye mer enn en religiøs høytid, og for svært mange av oss handler den først og fremst om samhold og hjertevarme. Når statsministeren oppfordrer til å ekskludere barn fra skolefelleskapet i førjulstiden bidrar hun til alt annet enn dette, sier styrelederen.

Religionsutøvelse er ikke undervisning

Hedalen reagerer også på at statsministeren omtaler skolegudstjenesten som en del av undervisningen.

– Utdanningsdirektoratet er heldigvis klinkende klare på dette, gudstjenester skal ikke være en del av undervisningen. Skolen er et sted for kunnskapsformidling, ikke religionsutøvelse. Hun sammenlikner det med et museumsbesøk, men et studiebesøk i kirken er noe helt annet enn en forkynnende gudstjeneste.

I likhet med Human-Etisk Forbund ønsker verken Barneombudet, Utdanningsforbundet eller Elevorganisasjonen gudstjenester i skoletiden.