Hopp til hovedinnhold

- Still spørsmål til alt du får servert!

På 90-tallet opplevdes det forfriskende for mange borgerlige konfirmanter å komme til et sted der det ikke fantes riktige eller gale svar.

1990-tallet var preget av at statskristendommen slo tilbake etter lang tid med humanistisk fremgang. KRL-faget ble obligatorisk for alle elever uavhengig av livssyn. Muligheten og oppfordringene til å tenke selv og stille spørsmål blir trukket fram som positive erfaringer fra konfirmantene dette tiåret.

I 1994 ga Humanist Forlag ut boken "På egne bein". Der finner vi tydelige tegn på at miljøbølgen, som for alvor begynte å komme på 1980-tallet, begynner å slå inn over Human-Etisk Forbund og bli en del av undervisningen til konfirmantene.

Anne Steen Bjerkenes - konfirmasjonsbilde

Anne Steen Bjerkenes

Borgerlig konfirmert på Ringerike i 1994. Bor i dag i Oslo.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Vi var en gjeng på skolen som valgte Borgerlig konfirmasjon. Flere av vennene mine var humanister og hadde fritak fra kristendomsfaget på skolen. Det gjaldt ikke meg, men jeg følte meg aldri kristen og kjedet meg i skolegudstjenestene. Dermed føltes det naturlig for meg å velge Borgerlig konfirmasjon.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Kursene var veldig interessante. Det var mange gode diskusjoner og interessante foredrag med viktig og aktuell tematikk. Blant annet fikk vi seksualundervisning, og det var spesielt nyttig siden det ikke var noen som snakket om det på skolen.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg fikk en datter allerede da jeg var 18 år, selv om flere sa til meg at det ikke var særlig lurt å bli mamma i så ung alder. Det var i aller høyeste grad et selvstendig valg som jeg er utrolig glad for å ha tatt.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Våg å delta i samfunnsdebatten, men ikke tro på alt du leser. Still spørsmål til alt du får servert, særlig det som blir publisert i sosiale medier. Det er viktig å utvise god kildekritikk.

 Torkild Hovde Lyngstad - konfirmasjonsbilde

Torkild Hovde Lyngstad

Borgerlig konfirmert i Ørland kommune i 1991. Bor i dag i Oslo.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Det var et resultat av både sosial arv og egne oppfatninger. Som ungdom var jeg opptatt av religion, men jeg er i ettertid usikker på hvor dypt jeg egentlig reflekterte over disse spørsmålene. Sannsynligvis var jeg, som de fleste andre unge, også formet av ytre forhold og ungdommelig overmot.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Jeg husker konfirmasjonsundervisningen veldig godt. Vi var seks gutter med høyt testosteronnivå. Det førte til en del opphetede diskusjoner og lederne hadde mye å ta tak i, både hva gjelder argumentasjon og disiplin.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg har fått to barn og giftet meg.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Kunnskap er viktig for å kunne tenke selv og være en aktiv samfunnsborger. Fremmedspråk, historie og idéhistorie blir ikke mindre viktig i årene som kommer. Samtidig bør man også kunne noe om naturen og hvordan samfunnet omformer den. Mitt råd er med andre ord: Bli et renessansemenneske!

 Kjersti Album - konfirmasjonsbilde

Kjersti Album

Borgerlig konfirmert i Oslo rådhus i 1991. Bor i dag i Oslo.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, så det føltes ikke naturlig å konfirmere meg i kirken. Dessuten kjente jeg til kurslederen fra før, og hun var virkelig en suveren konfirmasjonsleder!

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Jeg husker godt følelsen av å bli tatt på alvor. Vi diskuterte ordentlige spørsmål, som var viktige for oss i 14-årsalderen. Det ble også lagt til rette for at vi kunne svare på store spørsmål, som var relevante for oss. Det synes jeg var utrolig bra.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er glad for at jeg har valgt å bruke så mye tid og krefter på miljøvernarbeid, helt fra ungdomstiden og videre som voksen, både i arbeidslivet og på fritiden. Jeg møtte ikke nødvendigvis motbør hjemme, men valgte nok en mer aktivistisk linje enn de har gjort.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Alle må jo finne meningen i sitt liv, hver for seg, men jeg vil oppfordre alle til å ha prosjekter som er større enn en selv. Ta gjerne på deg ansvar for noe utenfor deg selv og familien din, gjerne sammen med andre. Det er meningsfylt og moro å jobbe for at samfunnet skal bli litt mer som man selv vil ha det. Oversatt til ”konfirmasjonstale-språk”: les Inger Hagerups dikt, «Vær utålmodig, menneske!»

 Camilla Loe Mathisen - konfirmasjonsbilde

Camilla Loe Mathisen

Borgerlig konfirmert i Bakkenteigen i Horten i 1996. Bor i dag i Horten.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg kjente meg ikke igjen i den kristelige konfirmasjonen. Jeg visste ikke så mye om humanismen heller, men denne retningen var enklere å relatere seg til. Valget mitt ble ikke godt mottatt i familien, da det var tradisjon å konfirmere seg kristelig. Etter hvert fikk jeg støtte likevel. Min mor ble positivt overrasket over opplegget, så det endte med at begge brødrene mine også konfirmerte seg humanistisk.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Jeg husker seremonien og møtene i forkant. Jeg var i en gruppe med rundt 20 konfirmanter, og vi hadde engasjerte kursledere som virkelig lyttet til oss og var interessert i å høre hva vi hadde på hjertet. Det fikk meg til å føle meg viktig.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er glad for at jeg valgte å utdanne meg som sykepleier. Yrkesvalget som sykepleier var skummelt, men veldig riktig for meg. Jeg var nesten 30 år da jeg fant ut at det var det jeg ville, og angrer ikke.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Sett pris på menneskene rundt deg, og vis dem respekt og tillit. I disse tider er det viktigere enn noen gang å akseptere at mennesker er forskjellige. Og for all del – vær nysgjerrig!