Hopp til hovedinnhold

- Bruk hue og stå for det du gjør

På 80-tallet sto seksualitet, homofili og likestilling på timeplanen i konfirmasjonskurset. Møt fire 80-tallskonfirmanter!

1980-tallet representerte en storhetstid for Human-Etisk Forbund, som passerte 30 000 medlemmer i 1986, og Borgerlig konfirmasjon var stadig populært. I 1985 var antallet borgerlige konfirmanter for første gang oppe i over 2000.

Boken «Ja til mennesket» kom ut i 1986 og ble brukt i den borgerlige konfirmasjonsundervisningen. I den finner vi blant annet et kapittel om likestilling, som tar for seg temaer som kjønnsroller, arbeidsliv og utdanning. I konfirmasjonskurset kunne man også lære om både abort, prevensjon, homofili og flere andre temaer som fortsatt var kontroversielle i deler av samfunnet, og som var forsømt i lærerplaner i den offentlige skolen.

 Jon Wessel-Aas - ungdomsbilde

Jon Wessel-Aas

Borgerlig konfirmert i Oslo i 1980. Bor i dag i Oslo.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Min far var konfirmert borgerlig og jeg likte det han fortalte meg om Human-Etisk Forbund og deres alternativ til konfirmasjon. Jeg følte meg ikke presset til å gå i min fars fotspor, men mine foreldre ønsket at jeg skulle gjøre noe for å markere overgangen til voksenlivet. Ettersom jeg ikke følte noen tilhørighet til kirken, ville det føles hyklersk av meg å stå til kristelig konfirmasjon. Dermed falt valget på den borgerlige varianten. I dag er vi tre generasjoner humanistiske konfirmanter i min familie, da mine barn også har konfirmert seg gjennom Human-Etisk Forbund.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Alle lørdagene som vi var samlet til undervisning og forberedelser. Da fikk vi muligheten til å diskutere aktuelle temaer som vi ikke hadde noe fora for tidligere. Jeg mener at vi trenger noen ritualer i samfunnet, hvor man kan diskutere viktige etiske spørsmål, uavhengig av gudstro.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
For meg handler det ikke om ett selvstendig valg, men om en måte å leve på. Min far sa til meg da jeg sto på kanten av voksenlivet, at jeg alltid måtte huske å ”bruke hue”. For meg var det en stor tillitserklæring fra min far om at jeg var i stand til å ta gode, selvstendige valg. Siden den gang har jeg latt dette rådet prege mitt liv.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Jeg er opptatt av at man ikke skal bli moraliserende overfor andre. Jeg treffer ofte mennesker som tenker, mener og handler annerledes enn meg selv. Da har jeg lært at det er ekstra viktig å være trygg på det man selv står for og gjør. Dersom jeg skulle gitt ett råd, hadde det blitt det samme som min far ga meg: Bruk hue og stå for det du gjør.

 Gøril Vatshaug - konfirmasjonsbilde

Gøril Vatshaug

Borgerlig konfirmert i Bodø i 1981. Bor i dag i Bodø.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg var egentlig innstilt på at jeg ikke skulle konfirmere meg. Jeg trodde ikke på en gud, og ville ikke konfirmere meg i kirken. Det var pappa som introduserte meg for humanismen. 1981 var det første året det var en mulig å konfirmere seg borgerlig i Bodø, og jeg ble med i det første kullet bestående av 12 konfirmanter.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Mange reagerte negativt da Borgerlig konfirmasjon ble introdusert i Bodø og jeg husker at det stod sinte leserinnlegg i avisene. De mente at konfirmasjon var noe som tilhørte kirken og at borgerlige konfirmanter kun var ute etter penger og gaver. For meg var det heller ikke enkelt. Jeg hadde blitt mobbet i mange år, og jeg ble også mobbet for at jeg ville konfirmere meg borgerlig. Men ved å stå for valget mitt tok jeg et oppgjør med mobberne mine. Det gjorde at jeg følte meg sterkere og tryggere.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg har prøvd å være trofast mot idealene mine hele livet. Jeg har tre egne barn, men har alltid hatt dørene åpne for andre barn som trenger asyl eller et fristed. Jeg traff en gammel bekjent i en minnestund på konsertlokalet i fjor, som sa at jeg var et av de få menneskene han visste om som fremdeles er trofast mot ungdomsidealene. Det er jeg veldig stolt av.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Årets konfirmanter bør reflektere over sine verdier i livet, og hva som er poenget med å være et menneske. Stå for egne valg og ikke gjør som alle andre. Vi må ta vare på hverandre og være generøse, det er altfor mange som bare flyter og ikke tenker over hvem de vil være. Vær kritisk, still spørsmål og ta ansvar for handlingene dine!

 Janne Hauan - ungdomsbilde

Janne Hauan

Borgerlig konfirmert i Tromsø i 1982. Bor i dag på Lyngseidet i Troms.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg tror ikke på noen gud, men hadde lyst på en markering. Jeg var faktisk med i det første kullet som ble konfirmert borgerlig i Tromsø.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Vi var bare 6-7 stykker på kurset. Det var mange spennende diskusjoner, spesielt om homofili. Dette var jo et aktuelt tema på 80-tallet. Ellers snakket vi mye om etikk og andre livssyn.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er glad for at jeg har holdt meg unna statskirken. Jeg måtte melde meg ut to ganger! Første gang meldte foreldrene mine meg ut, og andre gang var jeg voksen og meldte meg ut selv. Jeg mener at religion og stat ikke kan henge sammen, og at livssyn er en privatsak.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Ha et åpent sinn, spesielt med tanke på flyktningkrisen vi opplever nå. Prøv å forstå at vi står overfor utfordringer som må løses med dialog og samarbeid over landegrenser. Det er spesielt viktig å huske på menneskerettigheter og religionsfrihet i disse tider.

 Helga Fastrup Ervik - ungdomsbilde

Helga Fastrup Ervik

Borgerlig konfirmert i Mandal i 1986. Bor i dag i Asker.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg har aldri vært kristen og visste at jeg ikke skulle konfirmere meg i kirken. Jeg var samfunnsengasjert og interessert i menneskerettigheter og politikk, så da jeg fikk vite at det var mulig med et alternativ til kristelig konfirmasjon, ble jeg med i det første borgerlige konfirmantkullet i Mandal.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Jeg husker de gode og tankevekkende diskusjonene og samtalene på kursene i forkant. Det føltes som et veldig godt sted å lære og diskutere. Vi hadde engasjerte kursledere og jeg ble kjent med andre konfirmanter som jeg aldri ville ha møtt ellers.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er glad og takknemlig over å få lov til å jobbe med menneskerettigheter. Særlig fordi jeg kan jobbe med det jeg gjør uten å være i fare som leder for forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen. Det er ikke selvsagt i verden i dag.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Følg din egen overbevisning og magefølelse og kom deg ut av komfortsonen!