Hopp til hovedinnhold

Fant svar i human-etikken

På 70-tallet ble det lovlig for lærere å omtale Borgerlig konfirmasjon og det human-etiske livssyn. Møt fire 70-tallskonfirmanter!

Gjennom 1970-tallet var undervisning i de store verdensreligionene en fast del av opplegget i Borgerlig konfirmasjon. Det samme var fokuset på menneskerettighetene, noe som fortsatt er en del av kursene den dag i dag.

Flere fremskritt ble gjort i skolen dette tiåret. Faget «livssynsorientering» ble innført som valgfag på 9. trinn og i 1972 ble det lovlig for lærere å omtale både Borgerlig konfirmasjon og det human-etiske livssyn. I 1974 ble lov om videregående opplæring vedtatt. I denne loven ble faget kristendom erstattet med det mer orienterende faget religion.

Pål Nesse - ungdomsbilde

Pål Nesse

Borgerlig konfirmert i Oslo rådhus i 1972. Bor i dag i Oslo.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Et år før konfirmasjonen, da jeg var fjorten, valgte jeg å forlate statskirken. Jeg opplevde kirken som lite åpen og tolerant den gangen, og fant mange av svarene jeg var på søken etter i human-etikken.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Forelesningene på kurskveldene med Kristian Horn. Han inspirerte meg med sine kloke analyser, sin nysgjerrighet og understrekning av det ikke-dogmatiske.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er glad for at jeg har valgt å jobbe med humanitære spørsmål gjennom mine 25 år i Flyktninghjelpen. Jeg finner det humanitære arbeidet både relevant og spennende, ikke minst i dagens debatt om flyktningstrømmen.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Vær åpen, nysgjerrig og grei!

Grethe Sitter - ungdomsbilde

Grethe Sitter

Borgerlig konfirmert i Namsos i 1976. Bor i dag i Namsos.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Faren min var med på å grunnlegge lokallaget til Human-Etisk Forbund og jeg tilhørte det aller første konfirmasjonskullet i Namsos. Å bli humanist var likevel ikke et enkelt valg. Morfar var prest, og valget mitt om å konfirmere meg borgerlig skapte splid i storfamilien. Blant annet kom ikke besteforeldrene mine verken på seremonien eller i familieselskapet etterpå. Innføringen av borgerlig konfirmasjon i Namsos skapte også debatter i avisen og i lokalsamfunnet.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Vi var bare fem stykker som konfirmerte oss borgerlig, og jeg var den eneste jenta. Konfirmasjonsforberedelsene skjedde i kjelleren hjemme hos oss og faren min var en av konfirmasjonslederne. Her lærte vi om verdensreligionene, ulike livssyn, etikk og filosofi, dagliglivets juss og om sex og samliv. Det gjorde også inntrykk at den religiøse ungdomsorganisasjonen i byen ba for oss, fordi de trodde vi ville komme til helvete.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er glad for å ha stått ved det politiske valget jeg har gjort. Jeg mener det er viktig at vi ser på det som er felles for religioner og livssyn, det som vi alle kan enes om. Vi må vise medmenneskelighet og toleranse uansett.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Det viktigste er å leve etter «den gyldne regel», gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Ta egne valg, og ta valg du ikke kommer til å angre på. I tillegg må vi ikke glemme historien vår fra andre verdenskrig, da vi selv hadde behov for å ha et land å flykte til. Vi har plikt til å hjelpe alle som er i nød. Det ansvaret kan vi ikke fraskrive oss.

Reidar Einarsen - konfirmasjonsbilde

Reidar Einarsen

Borgerlig konfirmert i Oslo rådhus i 1973. Bor i dag i Tønsberg.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Det hele startet med at jeg meldte meg ut av kirken for å kunne slippe kristendomsundervisning. Jeg konfirmerte meg borgerlig for å markere at jeg kunne ta egne valg.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Kursene i Tønsberg bibliotek var veldig interessante og representerte noe helt nytt i livet mitt. Det var selvfølgelig også stas å reise til seremonien i Oslo rådhus. Jeg husker at vi stod på rådhustrappen med hele familien og tok bilder i solskinnet. Det var et stort øyeblikk.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Det valget jeg er mest glad for at jeg har tatt er at jeg valgte Borgerlig konfirmasjon. Det var en brytningstid og jeg er stolt over at dette tilbudet har utviklet seg og blir benyttet av så mange i dag.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Tør å være deg selv!

Grethe Megrund - konfirmasjonsbilde

Grethe Megrund

Borgerlig konfirmert i Oslo rådhus i 1976. Bor i dag på Nøtterøy.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Det begynte med at min far spurte om Borgerlig konfirmasjon var noe jeg kunne tenke meg. Han har alltid ment at man burde tenke selv. Jeg og broren min var de eneste fra skolen vår som konfirmerte oss borgerlig, og jeg fikk noen negative kommentarer fra folk i klassen som mente dette bare var tull. Da jeg spurte tilbake hvorfor de konfirmerte seg kristelig, var ingen som svarte annet enn «det er sånn man gjør det».

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Jeg husker kursene veldig godt. Vi diskuterte forskjellige temaer som plikter og rettigheter i samfunnet, juss og etikk. Det var en veldig gøy periode i livet, som jeg minnes med stolthet.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er glad for at jeg ikke har vært en som har fulgt strømmen. Jeg valgte en annen videregående skole enn alle andre i klassen, da jeg hadde lyst til å skifte miljø. Jeg er stolt av at jeg turte å skille meg ut i så ung alder.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Ikke tenk på hva andre mener. Tør å ta selvstendige og bevisste valg tidlig i livet.