Hopp til hovedinnhold

- Tiden for de viktige diskusjonene

På 2000-tallet ble kritisk tenkning en stadig viktigere del av det humanistiske konfirmasjonskurset.

Med enorm tilgang på informasjon og kunnskap fra alle retninger, ble evnen til å tenke selv kanskje viktigere enn noen gang på 2000-tallet. Gjennom konfirmasjonsundervisningen fikk ungdom redskaper til å se kritisk på ulike kilder, og kunne dermed bidra til at vi som samfunn blir bedre på å bedømme hva som er og hva som ikke er pålitelig informasjon.

I 2004 passerte antallet borgerlige konfirmanter for første gang 10 000. I 2005 skiftet Borgerlig konfirmasjon navn og ble til Humanistisk konfirmasjon, i forbindelse med at Human-Etisk Forbund også hadde introdusert seremonier knyttet til fødsel, vigsel og død.

 Kristoffer Rakneberg - konfirmasjonsbilde

Kristoffer Rakneberg

Borgerlig konfirmert i Bergen i 2003. Bor i dag i Oslo.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
De aller fleste i min omgangskrets konfirmerte seg i kirken. Egentlig ville det være mest naturlig for meg å gjøre det samme, men jeg har aldri hatt noen tilknytning til kirken og ønsket heller ikke å ha det. Derfor falt valget på Borgerlig konfirmasjon.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Konfirmasjonstiden var tiden for de viktige diskusjonene, med temaer som jeg som 14-åring fikk bryne meg på for første gang. Jeg kommer også til å huske de rause konfirmasjonsgavene, som gjorde at jeg fikk oppfylt guttedrømmen om å kjøpe min egen terrengsykkel.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Det må være valget om å flytte til Danmark for å studere International Business. Tiden i Danmark ga meg utrolig mye, både faglig og sosialt. Jeg er spesielt takknemlig for alle vennskapene som jeg har knyttet i løpet av studietiden, og som jeg tror kommer til å spille en stor rolle senere i livet mitt.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
I dag står vi overfor mange globale utfordringer, hvor krig og terror tvinger store flyktningstrømmer til Vesten. Jeg tror det er viktig å tenke ekstra godt over temaene og filosofi ene som man blir introdusert for i konfirmasjonskursene, spesielt de som omhandler nestekjærlighet, forståelse og menneskeverd.

 Johan Wendt Olaussen - konfirmasjonsbilde

Johan Wendt Olaussen

Humanistisk konfirmert i Mandal i 2009. Bor i dag i Mandal.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg ville velge livssyn selv og kristelig konfirmasjon appellerte ikke til meg. Det var også fristende med konfirmasjonstur til Danmark.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Jeg husker best at vi lærte om barn i krig og at verden var mye større enn det jeg trodde på den tiden. I løpet av kurset fikk jeg spesielt sympati for flyktninger og de som ikke har det så bra som oss. Vi hørte på filosofer, så informasjonsfilmer og dokumentarer og lærte om ungdom og rus på konfirmasjonsturen.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er stolt av at jeg valgte å konfirmere meg humanistisk, noe jeg var mer eller mindre alene om å gjøre i min omgangskrets. Mange av vennene mine som konfirmerte seg kristelig angret senere, og følte ikke de fikk samme innhold og lærdom om hvordan verden henger sammen, som det jeg gjorde.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Blant alle menneskene som er på flukt akkurat nå, finnes det jevnaldrende ungdom som deg. De har ikke like gode forutsetninger og får ikke flere tusen kroner i konfirmasjonsgave. Reflekter over det og vis forståelse og respekt.

 Ingelin Ida Marie Hansen - konfirmasjonsbilde

Ingelin Ida Marie Hansen

Humanistisk konfirmert i Løten i 2008. Bor i dag i Bergen.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg kom fra et hjem som sto for humanistiske verdier og jeg var generelt opptatt av menneskelige spørsmål og etikk. Valget falt til slutt på Humanistisk konfirmasjon, fordi det føltes galt å konfirmere meg i kirken og fordi jeg heller ikke er døpt. Gud har ingen plass i mitt liv.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Det var i konfirmasjonstiden jeg begynte å finne den jenta som turte å stå for egne meninger og som argumenterte for dem. Jeg har alltid hatt sterke meninger og gjennom kurset turte jeg å si dem høyt til andre. Konfirmasjonstiden startet også et engasjement for humanisme og for mennesker som ikke har det like bra som meg selv. Det har jeg tatt med meg videre i voksen alder.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg er fremdeles stolt av at jeg valgte å konfirmere meg humanistisk. Det har formet hvem jeg er i dag, og det var starten på mitt engasjement i Human-Etisk Forbund.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Jeg er både leder for Humanistisk konfirmasjon i Bergen og kursleder, og har derfor flere råd til årets konfirmanter. Ved starten av hvert kurs gratulerer jeg konfirmantene med et valg som det er ganske tøft å ta i en alder av 14 år. Det er et valg som innebærer å gjøre noe annet enn det alle andre gjør. Dette er en egenskap jeg håper årets konfirmanter tar med seg videre i livet. Jeg ønsker at de skal kjempe for sin egen rett, men også for andres.

 Maren Gulowsen - konfirmasjonsbilde

Maren Gulowsen

Borgerlig konfirmert i Mandal i 2005. Bor i dag i Trondheim.

Hvorfor valgte du å konfirmere deg humanistisk?
Jeg var ikke religiøs og Humanistisk konfirmasjon virket spennende. Det var fint å kunne ta et standpunkt som jeg følte var riktig for meg. Jeg opplevde ikke at familie eller venner forsøkte å påvirke meg, så valget ble til syvende og sist mitt. Det er jeg glad for.

Hva husker du best fra konfirmasjonstiden?
Det jeg husker best er "Flukten". Det var et 24-timers rollespill der vi skulle forsøke å leve som mennesker på flukt. Det gjorde inntrykk.

Hvilket selvstendig valg er du spesielt glad for at du har tatt for livet ditt?
Jeg fulgte interessen og magefølelsen min, og flyttet alene til Trondheim som 20-åring for å studere sosialantropologi.

Hva er ditt viktigste råd til årets konfirmanter?
Livet blir til mens man går. Ikke alt går som planlagt, og det er heller ikke meningen. Det viktigste er å prøve og feile, og lære av det. Lykke til og gratulerer med dagen!