Hopp til hovedinnhold

Forfulgte ateister utelatt fra asylavtale

Kristin Mile reagerer på at KrF og Frp «glemte» ateister og andre minoriteter i avtalen om hvordan asylsøkere som er forfulgt for sitt livssyn skal behandles.

Vårt Land melder i dag at Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ikke inkluderte ateister da de ble enige om hvordan trosspørsmål og livssynsforfølgelse skal behandles i asylsammenheng. Etter to år med tautrekking ble partiene enige om å styrke saksbehandlingen for påståtte kristne konvertitter som søker asyl, men de nevner ingen andre grupper.

– Ateister har ikke vært et tema i denne runden, men i teorien gjelder jo de samme prinsippene også for denne gruppen, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF).

Han sier utgangspunktet for avtalen er rapporter og bekymringsmeldinger om kristne som blir forfulgt på bakgrunn av sin tro, og at det hovedsakelig er kristne miljøer som har varslet om dette.

– Vi er det eneste partiet som har tatt tak i denne saken, og jeg har ingen informasjon om at personer med andre livssyn enn kristendommen er blitt forfulgt, sier han videre.

Frafall straffes med døden i 12 land

Generalsekretær Kristin Mile reagerer sterkt på det ekskluderende fokuset i avtalen.

Kristin Mile– Hva er tanken bak å lage en avtale med et så smalt fokus, når vi vet at langt flere mennesker enn kristne konvertitter forfølges for sitt livssyn rundt om i verden? I land som Saudi-Arabia, Bangladesh og Egypt ser vi at ateister, fritenkere og forskjellige religiøse minoriteter blir forfulgt og drept, i en del tilfeller med myndighetenes velsignelse. Norge kan ikke overse dette når vi skal avgjøre hvilke asylsøkere som får bli på grunnlag av livssynsforfølgelse, sier Mile.

IHEU (International Humanist and Ethical Union) gir årlig ut rapporten «Freedom of thought» som tar for seg ytringsfrihetens vilkår i verden. Rapporten for 2015 viser at apostasi (frafall fra religion) er ulovlig i 19 land. I 12 av landene straffes frafall med døden. I tillegg har Pakistan dødsstraff for blasfemi.

Mile minner om at kampen mot ikke-troende er tiltakende i styrke, særlig i muslimske land. Det er så systematisk at det er blitt kalt en krig mot ateisme i blant annet New York Times og Huffington Post.

– Verden er større enn kristendommen

Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, mener dette er et overordnet og prinsipielt spørsmål som gjelder hele livssyns-Norge.

– Jeg skulle ønske politikerne tenkte på at Norge og verden er større enn kristendommen. Både muslimer, ikke-troende og andre grupper risikerer represalier for sitt livssyn i enkelte deler av verden, sier hun.

Seksjonssjef i Utlendingsnemnda, Lars Erik Andersen, forteller til Vårt Land at det er et fåtall som har søkt asyl på bakgrunn av å være ateister. Men han mener deres saker kan likestilles med de kristne konvertittene.

– Disse sakene stiller seg ganske likt med dem som søker asyl på bakgrunn av at de har konvertert til kristendommen, fordi det er frafallet fra for eksempel islam som kan være farlig, ikke konverteringen i seg selv, sier Andersen.