Hopp til hovedinnhold

Medlemsrekord i mai

Ikke på over 20 år har Human-Etisk Forbund fått flere innmeldinger på én måned enn i mai 2016!

De siste årene har vårens herligste måned vært høytid for medlemsinnmeldinger. Påmeldingen til Humanistisk konfirmasjon åpner i mai, og flere av innmeldingene kommer i forbindelse med dette.

Mai 2016 vil skrive seg inn i historiebøkene som den beste enkeltmåneden for innmeldinger på denne siden av årtusenskiftet, med hele 913 nettregistrerte innmeldinger.

60 års-jubileum og konfirmasjonstid

Agnieszka Bryn - portrett

Kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn tror forbundets 60 års-jubileum har bidratt til det oppløftende resultatet.

– I år er et spesielt år; forbundet fyller 60 år og at vi har nådd milepælen 250.000 humanistiske konfirmanter gjennom historien. Våre tillitsvalgte, frivillige og ansatte gjør i tillegg en stor innsats med å synliggjøre oss i lokale og sosiale medier, og med å gjennomføre flotte seremonier som blir lagt merke til. Det står ikke på engasjementet! 

Et samfunn i endring

Selv om antall innmeldinger har holdt seg stabilt høyt de siste årene, gjør utmeldinger og dødsfall hos medlemmer sitt til at medlemsmassen ikke øker så mye som antall innmeldinger skulle tilsi. Human-Etisk Forbund vokser imidlertid jevnt fra år til år.

Bryn tror den kraftige økningen blant ikke-troende i Norge gjør at forbundet oppleves som en relevant organisasjon for mange, og at flere og flere føler tilhørighet til humanismen.

– Nå sier annenhver nordmann at det humanistiske livssynet uten noen spesiell gudstro ligger nærmest dem selv. I et stadig mer mangfoldig samfunn trenger vi noen grunnleggende fellesverdier som forener oss på tvers av tro og livssyn. Verdier som ytrings- og religionsfrihet, likestilling, demokrati og rettstat er helt sentrale for at Norge skal kunne være et inkluderende sted hvor folk føler seg hjemme uavhengig av religion og livssyn.

Medlemsutvikling 1956-2016 - graf
HEF har 85.694 medlemmer per 1. juni 2016. Se stort bilde