Hopp til hovedinnhold

Reagerer på ufrivillig kirkeregistrering

I mai ble Siri Oline Myge mor til tvillinger. Uten at hun fikk vite det ble barna registrert som tilhørende Den norske kirke.

To dager etter at personnummer var på plass hos begge jentene, lå det et blad med invitasjon til dåp i postkassen.

– Da rant begeret over for min del. Jeg synes det er så unødvendig å måtte bruke tid og energi på å sikre mine barns religionsfrihet når jeg samtidig prøver å finne gode rutiner med de nye tilskuddene i familien, forteller den nybakte moren.

Lovlig praksis

I dag er det slik at barn som ikke døpes, likevel registreres som tilhørende Den norske kirke hvis minst én av foreldrene er medlem der. Det følger av Kirkeloven, en egen lov for Den norske kirke.

HEF jobber for å få en slutt på denne ordningen.

– Å melde seg inn i et trossamfunn må være et aktivt valg. I dag er nesten 140 000 barn registrert som tilhørende Den norske kirke, mange av dem uten at hverken de selv eller foreldrene er klar over det. Slik kan vi ikke ha det i 2016, trosfriheten skal også gjelde for barn, sier generalsekretær Kristin Mile.

Vanskelig utmelding

Siri Oline Myge kontaktet Stavanger bispedømmeråd for å melde barna ut av kirken. Da fikk hun beskjed om at de også trengte mannens skriftlige samtykke for å gjennomføre utmeldingen.

– Jeg er medlem av HEF. Faren står som medlem i Den norske kirke selv om han er ateist, for å kunne stemme på de prestene som er positive overfor homofile. Hans medlemskap trumfer mine barns tilhørighet, og jeg må ha hans tillatelse for å fjerne dem fra listene, forteller hun.

– Dette er problematisk av flere grunner. For det første svekker dette min posisjon som en fri kvinne og mor til å kunne verne om religionsfrihet for mine barn. Og for det andre skaper det stor frustrasjon fordi jeg aktivt må melde mine barn ut av noe som jeg aldri, aldri har meldt dem inn i.

Flertall mot ordningen

– Jeg forstår godt at foreldre reagerer på dette, sier generalsekretær Kristin Mile, og peker på vår nylige befolkningsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup. 

– Flertallet av befolkningen sier nå at de mener ordningen er gal. Det bør være et tydelig signal til politikerne. 

Graf: stadig flere mener det er galt at barn som ikke døpes likevel føres opp som tilhørende Den norske kirkeStadig flere mener at tilhørighetsordningen er gal. Se stort bilde

Trosfrihet for alle

Siri Oline Myge er utdannet pedagog og mener at praksisen strider imot både FNs barnekonvensjon og deler av barneloven.

– Dette er en praksis som må stanse umiddelbart! Vi har ikke noen statsreligion lengre, og jeg synes dette er både suspekt og respektløst overfor våre nyfødte som ikke har noen formening om hva religion i det hele tatt er.

Kristin Mile advarer mot at ordninger som denne strider med tros- og livssynsfriheten i Norge. Hun mener saken er alvorlig og noe som bør adresseres i arbeidet med den nye fellesloven for tros- og livssynsamfunn som kommer på høring i 2017.

– Her bør regjeringen ta ansvar og rydde opp, avslutter Mile.


Saken ble først omtalt på NRK.no