Hopp til hovedinnhold

Over 5000 nye medlemmer

Ikke siden 80-tallet har flere meldt seg inn i Human-Etisk Forbund, og hele 20 lokallag har over fem prosent økning.

Per 15. desember har forbundet fått 5134 nye medlemmer i 2016. Vi må faktisk helt tilbake til 1984 for å finne et høyere antall nye medlemmer i løpet av et år, og ennå er ikke året helt omme.

– Mange som gjør en stor innsats

Agnieszka Bryn - portrettKommunikasjonssjef Agnieszka Bryn tror forbundets 60 års-jubileum har bidratt til det oppløftende resultatet.

– I år har vært et spesielt år; forbundet fylte 60 år og vi har nådd milepælen 250.000 humanistiske konfirmanter gjennom historien. Men det viktigste er at våre tillitsvalgte, frivillige og ansatte gjør en stor innsats med å synliggjøre oss i aviser og sosiale medier, og med å gjennomføre flotte seremonier og spennende arrangementer som blir lagt merke til. Vi er heldige som har så mange engasjerte mennesker!

Bryn håper også på enda flere innmeldinger før året er omme.

– Onsdag 21. desember feirer vi solsnu med stands og aktiviteter flere steder i landet. Kanskje vi får noen flere nye medlemmer før nyttårsrakettene skytes opp?

Graf: medlemstall i Human-Etisk Forbund 1956-2016 HEF har 87.569 medlemmer per 15. desember 2016. Se stort bilde

 

20 lokallag med mer enn 5 % medlemsvekst

Ikke mindre enn 20 lokallag kan allerede notere seg for over fem prosent økning i medlemsmassen i 2016.

Det er også flere lokallag som har godt over fire prosent økning. Av våre totalt 105 lokallag er det kun tre som per i dag har nedgang i medlemstall, og samlet går disse tre lagene tilbake med kun syv medlemmer.

– Vi kan trygt slå fast at lokallagene har vært mer aktive og synlige enn vanlig i år. Vi håper dette kan inspirere flere, sier kommunikasjonssjefen.

 

Lokallag med over 5 % medlemsvekst

Lag%Antall
Sarpsborg og omegn 6,4 31
Halden 5,1 24
Ullensaker/Nannestad 5,7 35
Glåmdal 6,2 39
Grimstad 8,8 23
Kristiansand 5,2 86
Haugaland 5,5 58
Indre Ryfylke 7,9 9
Ytre Ryfylke 5,9 6
Midthordland 5,7 17
Vesthordland 5,2 35
Nordhordland 6,6 15
Sunnhordland 5,7 20
Flora/Bremanger 7,6 9
Frøya Hitra 12,8 10
Orkdal 6,0 19
Neadalen 5,2 3
Lofoten 6,0 14
Nord-Helgeland 5,0 23
Sør-Helgeland 5,0 7

 

Samfunnet er i endring

Human-Etisk Forbund har vokst jevnt fra år til år i lang tid. 2016 er likevel et spesielt år med mange innmeldinger, men også noen flere utmeldinger enn normalt. Korrigert for utmeldinger og dødsfall blant medlemmer er likevel netto medlemsvekst per 15. desember på 2269 personer, den største veksten siden 2009.

Vår befolkningsundersøkelse i 2016 viser at nordmenns holdninger til tro og livssyn er i rask endring, og kommunikasjonssjefen tror dette gir utslag i medlemsstatistikken.

– Nå sier annenhver nordmann at det humanistiske livssynet uten noen spesiell gudstro ligger nærmest dem selv. I et stadig mer mangfoldig samfunn trenger vi noen grunnleggende fellesverdier som forener oss på tvers av tro og livssyn. Verdier som ytrings- og religionsfrihet, likestilling, demokrati og rettsstat er helt sentrale for at Norge skal kunne være et inkluderende sted hvor folk føler seg hjemme uavhengig av religion og livssyn, avslutter Bryn.