Hopp til hovedinnhold

Lanserer rapport om livssynsfrihet

Å være ikke-religiøs og åpen om det har blitt farligere enn før. Det kommer frem i ny internasjonal rapport.

I går la den internasjonale humanistorganisasjonen International Humanist and Ethical Union (IHEU) frem sin årlige rapport, Freedom of thought. Rapporten tar for seg status for tros- og livssynsfriheten i verden, med spesiell vekt på å synliggjøre overgrep mot humanister, ateister og ikke-religiøse.

Respekterer ikke rettighetene

Årets rapport viser at et overveldende flertall av verdens land ikke respekterer menneskerettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse. I tillegg til at favorisering av én statsreligion er utbredt, har også flere land iverksatt lover som diskriminerer og innskrenker friheten til ikke-religiøse.

Eksempler på diskriminerende lover:

  • Lover som kriminaliserer ateisme og religionskritikk
  • Lover som fratar ateister statsborgerskap
  • Lover som begrenser ateisters rett til å gifte seg
  • Lover som hindrer ateisters tilgang til utdanning
  • Lover som forbyr ateister i statlige jobber

Dødsstraff for ateisme og religionskritikk

I 2016 har 74 land en eller annen form for blasfemilovgivning. I 22 land er frafall fra statsreligionen forbudt. 12 land har dødsstraff for frafall, og seks land har dødsstraff for blasfemi.

Det betyr at det er i skrivende stund er forbundet med livsfare å være ikke-religiøs i disse landene: Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldivene, Mauritania, Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, De forente arabiske emirater, Jemen, og Pakistan.

Human-Etisk Forbund presenterte rapporten i møte med UDI

Norge kritiseres for KRLE og kristendom i Grunnloven

Rapporten bruker flere indikatorer for å måle graden av livssynsfrihet i samfunnet: Grunnlov og politisk styring, utdanning og barns rettigheter, familiepolitikk, fellesskap og samhold, religiøse domstoler, ytringsfrihet, og kampen for humanistiske verdier.

Norge scorer «for det meste tilfredsstillende», men høster kritikk for kristendommens privilegier i skolen og i Grunnloven.

Rapporten er fra i år lansert som en nettportal, der man kan søke oppdatert informasjon om livssynsfriheten i verden.

Besøk nettportalen med hele rapporten

Les hovedpunkter fra rapporten på Fritanke.no