Hopp til hovedinnhold

2016 i humanismens tegn

Jubileum, manifest og medlemsrekord – det har vært et aktivt år for HEF. Se høydepunkter og hva som kommer i 2017!

2016 har vært et innholdsrikt år for verden, både på godt og vondt. Terror, krig, flyktningkrise og politiske hendelser har bidratt til at mange vil kalle det et "annus horribilis". Men det er heldigvis også mye positivt å se tilbake på, blant annet at Parisavtalen trådte i kraft og at ebolaepidemien i Vest-Afrika ble stoppet.

For Human-Etisk Forbund har det vært et spesielt år, og her har vi samlet noen høydepunkter. Nederst kan du lese om hva som vil prege 2017.

Se også viktigste tall og fakta fra 2016

 

Dette skjedde i 2016

Kristian Horn og konfirmanter60 års-jubileum

Samfunnet endrer seg ikke av seg selv. Siden 1956 har Human-Etisk Forbund gått i front for frihet fra religiøs tvang, frihet til å elske hvem man vil, frihet for kvinner og friheten til å si og mene hva man vil.

I 2016 kunne vi feire 60 år med mange seire på veien, men fortsatt er det en del som gjenstår.

Se høydepunkter og film fra 60 år med Human-Etisk Forbund

Stina Pedersen - konfirmant nr 250 000250 000 konfirmanter

Humanistisk (tidligere borgerlig) konfirmasjon er faktisk eldre enn forbundet. I 1951 arrangerte Kristian Horn den første ikke-kristelige konfirmasjonen i Norge, og dette har vært en viktig del av Human-Etisk Forbund siden starten.

I over 60 år har vi snakket med ungdom om valg, etikk, moral, kritisk tenkning og meningen med livet. 250 000 konfirmanter senere vet vi at dette er et tilbud som har betydd mye for mange.

Se historien om Humanistisk konfirmasjon - valgfrihet for 250 000 mennesker

Gruppebilde av ansatteOver 5000 nye medlemmer

Ikke siden 80-tallet har flere meldt seg inn i Human-Etisk Forbund. Stadig flere oppdager og støtter vårt budskap om livssynsfrihet, menneskerettigheter og humanistiske verdier.

Hele 20 lokallag har over fem prosent økning, og vi kan trygt slå fast at lokallagene har vært mer aktive og synlige enn vanlig i år.

Se medlemstallene for 2016

Befolkningsundersøkelsen 2016 - illustrasjonKraftig økning blant ikke-troende

Nordmenns holdning til tro og livssyn er i rask endring. Det kommer frem i vår landsdekkende befolkningsundersøkelse fra 2016.

Annenhver nordmann sier nå at det humanistiske livssynet uten noen spesiell gudstro ligger nærmest dem selv, og kun en av tre sier at de tror på Gud. Stadig færre er medlem av trossamfunn, og hele seks av ti ønsker livssynsåpne seremonirom i sin kommune.

Åtte grafer som viser et livssyns-Norge i endring

Representanter fra nordiske humanistorganisasjonerNordisk humanistmanifest 2016

Seks nordiske humanistforeninger har gått sammen om å formulere innholdet i livssynshumanismen.

Det nyskrevne manifestet er både et uttrykk for tettere humanistisk samarbeid mellom de nordiske landene, og for at humanismen er et livssyn som stadig utvikler seg.

– Vi humanister tror jo tross alt ikke på evige skrifter, sier styreleder Tom Hedalen.

Se Nordisk humanistmanifest 2016

Konferanseprogram "Chaplaincy på norsk"Slutten på prestemonopolet

Feltprestene har lenge hatt enerett på det livssynsmessige samtaletilbudet i Forsvaret, men i 2016 ble det opprettet stillinger for en felthumanist og en feltimam. HEF ønsker i utgangspunktet livssynsuavhengige samtalepartnere, men skal gi faglig oppfølging og føre tilsyn med felthumanisten.

I tillegg ligger det an til at prestemonopolet i offentlige institusjoner som fengsler og sykehus vil opphøre snart. HEF var medarrangør for en stor konferanse om "chaplaincy" (eller livssynstjenester) i fremtidens Norge.

Felthumanister i Forsvaret

Utdeling av Humanistprisen 2016Humanistprisen til redningsfartøy

Vi kan ikke tillate oss å glemme den menneskelige katastrofen som fortsatt utspiller seg på Middelhavet. Humanistprisen 2016 gikk til mannskapene på redningsfartøyene Siem Pilot og Peter Henry von Koss.

– I krevende redningssituasjoner jobber de for å redde liv, og valgene de tar i løpet av en arbeidsøkt kan ha enorme konsekvenser for menneskene de møter. Redningsoperasjonen i Middelhavet er humanisme i praksis, sa Tom Hedalen i talen til prisvinnerne.

Humanistprisen 2016: humanisme i praksis

Rwandiske barnSendte humanister til Rwanda og Irak

Human-Etisk Forbunds mål er en verden fri for religiøs og kulturell undertrykking. I samarbeid med Norsk Folkehjelp støtter vi humanitære prosjekter i Rwanda og Irak.

I 2016 sendte vi tolv frivillige humanister for å se situasjonen med egne øyne. De er kommet tilbake med sterke inntrykk, og jobber for å øke oppmerksomheten om disse viktige prosjektene.

Vi har også opprettet en egen innsamlingsaksjon for å støtte prosjektene.

Bidra du også – støtt kvinner i Rwanda og jesidiene i Irak

Grafikk: Uansett hva vi tror på, må vi ha tro på hverandre.#HumanJul - en human julefeiring

Førjulstiden er hektisk for de fleste, og for HEF blir den gjerne ekstra hektisk med den etter hvert tradisjonsrike debatten om skolegudstjenester. Mange får feilaktig inntrykk av at vi er imot både nisser, juletrær og julesanger, men heldigvis er julen en kjærkommen feiring i mørketiden – også for oss.

Julen er en god anledning for å tenke over hva vi kan bidra med for hverandre, og i år ønsket vi å sette ekstra fokus på humanisme over landegrensene og internasjonal solidaritet. Derfor lanserte vi julekampanjen #HumanJul.

#HumanJul - uansett hva vi tror på, må vi ha tro på hverandre

 

... og hva vil skje i 2017?

Grafikk: Guds hånd over StortingetLitt mindre statskirke

Våren 2016 ble Kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 kan opptre som eget rettssubjekt.

Allerede i 2012 meldte mediene at «kirken skilles fra staten», men det var ikke sant den gang og blir det heller ikke nå. Mye gjenstår før skilsmissen mellom stat og kirke er reell, men det er positivt at det tas nye steg i riktig retning. Det er også positivt at Den norske kirke lanserte en nettbasert løsning for å sjekke medlemskap og å melde seg ut.

Ryktene om statskirkens død er betydelig overdrevet

Kulturministeren på talerstolenNy tros- og livssynspolitikk – og finansiering

Regjeringen utarbeider nå en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn, som skal på høring i 2017.

Det er store spørsmål som diskuteres, og mange følelser som vekkes. Hvordan skal statens forhold til religion og trossamfunn være? Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for det livssynsåpne samfunn? Og hvordan skal finansieringen til tros- og livssynssamfunn løses? Denne debatten kommer til å prege 2017.

Debatten om ny tros- og livssynspolitikk

Livssynsåpent seremoniromØkt fokus på livssynsåpne seremonirom

Livssynsåpne seremonirom har lenge vært et viktig satsingsområde for Human-Etisk Forbund, og vi vil jobbe for at det får større oppmerksomhet i 2017.

Det dreier seg om lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til gravferd og andre seremonier. Et klart flertall i befolkningen ønsker livssynsåpne seremonirom, og utviklingen viser at dette vil bli stadig mer aktuelt. Gjennom å tilrettelegge for alle livssyn kan kommunene planlegge for fremtiden.

Seremonirom for alle


Vi kommer tilbake med mer i 2017. Godt nytt år til alle og enhver!

Tall og fakta fra 2016