Hopp til hovedinnhold

Jeg er jo medlem... Eller?

Over 200.000 personer tror de er medlem i Human-Etisk Forbund uten å være det. Se hvordan du kan sjekke om du faktisk er medlem.
Tall og fakta Medlemskap

Etter at Den norske kirke gjorde det mulig å sjekke medlemskap og gjennomføre utmelding på nett, har tusenvis av personer meldt seg ut. Mange har vært medlem uten å vite om det.

I Human-Etisk Forbund er situasjonen ganske omvendt. Svært mange tror de er medlem uten å være det. HEF krever aktiv innmelding, men det er en utbredt misoppfattelse at man automatisk blir meldt inn i forbindelse med seremonier.

Konfirmanter blir ikke medlemmer automatisk

– Vi erfarer at mange som er konfirmert borgerlig eller humanistisk tror at de automatisk blir medlem hos oss, sier Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Men det stemmer ikke. Kun en aktiv innmelding fra en som er fylt 15 år gir medlemskap.

Stort vekstpotensiale

Vår befolkningsundersøkelse fra våren 2016 avdekker at hele syv prosent av den voksne befolkningen oppgir å være medlem i Human-Etisk Forbund. I virkeligheten er om lag to prosent faktisk medlemmer. Altså er det over 200.000 personer som feilaktig oppgir medlemskap.

Stort vektspotensiale for Human-Etisk Forbund

Samtidig oppgir hele 11 prosent av befolkningen (utover de som allerede tror de er medlemmer) at de kan tenke seg å melde seg inn i Human-Etisk Forbund. Med andre ord har forbundet stort vekstpotensiale.

Slik sjekker du medlemskapet

Hører du aldri fra Human-Etisk Forbund? Dersom du aldri får medlemsblad, kontingentgiro eller epost-henvendelser fra Human-Etisk Forbund er du antakelig ikke medlem.

Dersom du er usikker kan du gjøre følgende:

  • Gå til minside.human.no, og logg deg inn med BankID. Hvis du ikke er medlem får du beskjed om det. 
  • I tillegg kan du kontakte forbundets medlemsservice på [email protected] eller ved å ringe 23 15 60 00.


Les mer om medlemskap i Human-Etisk Forbund