Hopp til hovedinnhold

Valgte den vanskeligste veien – ble første par ut

I 2007 ga Hilde Borge og Randi Lindahl hverandre sitt ja i den første likekjønnede vielsen utenfor rettslokalene i Norge. Human-Etisk Forbund sto for seremonien.

– Husker du det her?
– Ja, man glemmer jo ikke det.
– Særlig mye latter ble det da en sa, «Skal vi ikke få kysset?».
   Jeg husker jeg sa, «Dere, vi er ikke tenåringer lenger».
– Men vi måtte. Det var jo ikke helt ufrivillig!

Hilde Borge og Randi Lindahl var henholdsvis 54 og 65 år da de inngikk partnerskap i Smedsrud grendehus på Langhus, lørdag 5. mai 2007. Da hadde de ventet i årevis på å få lov til å inngå partnerskap slik de ønsket, i en Humanistisk vigsel på selvvalgt sted.

Denne videosnutten er hentet fra vår jubileumsfilm "I humanismens tjeneste. 60 år med kamp for frihet og likeverd".

 

Lang søknadsprosess for humanistisk partnerskap

Partnerskapsloven, som ble innført i 1993, gjorde det mulig for likekjønnede par å bli registrerte partnere. Imidlertid kunne vielsene kun gjennomføres hos sorenskriver eller i rettslokaler. Den norske kirke anerkjente generelt ikke registrerte partnerskap, men Human-Etisk Forbund ønsket å få mulighet til å vie homofile.

Human-Etisk Forbund fikk vigselsrett (for heterofile) i 2004, etter flere sentrale endringer i ekteskapsloven. Da hadde forbundet allerede søkt i flere år om å få lov til å tilby partnerskap, men fikk avslag hver gang. Stoltenberg II-regjeringen endret imidlertid forskriften fra 1. januar 2007, og endelig fikk Human-Etisk Forbund grønt lys.

Kjernen i våre verdier

Vårdagen i Smedsrud grendehus i 2007 var dermed en svært etterlengtet dag for Human-Etisk Forbund, og selvfølgelig også for Hilde og Randi.

– Jeg var nå veldig nervøs. Jeg skulle gå med en blomsterbukett tvers igjennom hele salen, og der satt det masse mennesker. Men det ble en strålende seremoni og en veldig, veldig hyggelig dag for oss, forteller Randi smilende.

– Både Randi og jeg valgte den vanskeligste veien å gå, men for oss var det riktig. Men det er jo noe av det som er kjernen i det human-etiske, man har sine egne tanker og man blir respektert for det, sier Hilde.

En positiv utvikling

Det var stor motstand mot partnerskapsloven den gangen den ble innført i 1993. Meningsmålinger før loven ble innført viste at nær 6 av 10 var imot å gi homofile mulighet til å bli registrerte partnere.

Etter Hilde og Randis merkedag i 2007 har utviklingen vært positiv. I 2008 ble felles ekteskapslov vedtatt av Stortinget, og i 2009 ble det for første gang lovlig for homofile par å gifte seg med den de elsker på samme måte som for heterofile.

Siden oppstarten i 2004 har Human-Etisk Forbund gjennomført nær 7500 vigselsseremonier. Av disse har 266 vært likekjønnede partnerskapsinngåelser.

...