Hopp til hovedinnhold

Valgfrihet for 250.000 mennesker

Frihet til å leve livet vårt som vi ønsker er noe alle mennesker fortjener.

Frie samfunn er bedre enn ufrie samfunn, og frie liv er bedre enn ufrie liv. I år er det 60 år siden Human-Etisk Forbund ble stiftet og 65 år siden den første Borgerlige konfirmasjonen ble avholdt i Norge.

Det har betydd noe. 250 000 konfirmanter senere vet vi at dette er et tilbud som har betydd mye for mange.

Ikke uten motstand

Da de første ildsjelene arrangerte Borgerlig (nå Humanistisk) konfirmasjon for første gang i 1951, var det ikke uten motstand. Det var tross alt bare 40 år etter at kristen konfirmasjon fortsatt var obligatorisk i Norge, og kirken fortsatt hadde en dominerende posisjon i det norske samfunnet.

Siden har Humanistisk konfirmasjon skapt frihet for stadig flere mennesker. Frihet til å markere overgangen til voksenlivet på en måte som passer med egen overbevisning og egen samvittighet. I over 60 år har vi snakket med ungdom om valg, etikk, moral, kritisk tenkning og meningen med livet.

Gjennom kursene har deltakerne tatt stilling til ulike etiske problemstillinger, stilt spørsmål ved etablerte sannheter og utfordret både seg selv og andre gjennom dialog og diskusjon.

Frihet til å velge selv

Fra vi startet opp og til i dag er det mye som har forandret seg, men også mye som er likt i hvordan vi tenker rundt Humanistisk konfirmasjon. Det har alltid handlet om frihet. Frihet til å velge selv. Frihet og ansvar for eget liv. Frihet til å skape en mening med tilværelsen.

I dag er vi til stede med Humanistisk konfirmasjon på de aller fleste steder i landet. På den måten får flere mennesker muligheten til å velge hvilken type konfirmasjonsundervisning og seremoni som passer best for dem.

Begrepet konfirmasjon er det ofte mange som lurer på. Ordet stammer fra latin og ordet confirmare, som betyr å styrke og støtte. Humanistiske konfirmanter styrker sin evne til etisk refleksjon og støtter samfunnet rundt seg.