Hopp til hovedinnhold

Kraftig økning blant ikke-troende i Norge

Annenhver nordmann sier nå at det humanistiske livssynet uten noen spesiell gudstro ligger nærmest dem selv. Det viser nye tall fra TNS Gallup, som hvert fjerde år gjennomfører en befolkningsundersøkelse for Human-Etisk Forbund.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund Kristin Mile mener tallene viser en tydelig endring i det norske folks forhold til religion.

– Norge er i endring. Det blir stadig flere ikke-troende. Folk flest hører ikke hjemme i «folkekirken», og etterspørselen etter alternativer øker. Det må våre politikere ta inn over seg, sier hun.

Menneskerettigheter viktigst

I undersøkelsen svarer også flertallet at demokrati, rettsstat og menneskerettigheter bør ha større betydning som verdigrunnlag for staten enn Norges kristne og humanistiske arv. Mile mener dette er gledelige nyheter.

 – Diffuse verdier knyttet til arv og tradisjon er på vikende front og erstattes av universelle verdier som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Det er viktige verdier som hele befolkningen kan stille seg bak, uavhengig av tro, sier hun.

Må behandle alle likt

Mile mener tendensen i befolkningen til å legge mindre vekt på religion, bør få politiske konsekvenser.

– Stortinget har en jobb å gjøre før vi får en reell sekulær stat som behandler alle livssyn likt. Men det er ingen tvil om at det er i denne retningen vi må gå, sier Mile, og legger til at dette fortsatt vil være et viktig tema for Human-Etisk Forbund, som i år markerer sitt 60-årsjubileum.

Les undersøkelsen her (pdf)