Hopp til hovedinnhold

Ny rapport nedgraderer Norge i tros- og livssynsfrihet

Dette kommer frem i den delen av rapporten som omhandler Norge i årets Freedom of Thought Report. Innføringen av KRLE-faget får mye av skylden.

Rapporten er utarbeidet av den Internasjonale paraplyorganisasjonen IHEU, hvor Human-Etisk Forbund også er medlem. Hensikten med rapporten er å rangere verdens land når det gjelder tanke- og trosfrihet, med spesiell vekt på å synliggjøre overgrep mot humanister, ateister og ikke-religiøse. Rapporten deler verdens land inn i fem kategorier, fra «grove overgrep» til «fritt og likeverdig».

Norge havner i nest øverste kategorien, «for det meste greit» (mostly satisfactory). Rapporten anerkjenner den delvise avviklingen av statskirkeordningen, samt at blasfemiparagrafen nå er fjernet, som en positiv utvikling. I motsatt retning drar det faktum at kristendommen fortsatt har forrang både i Grunnloven og når det gjelder finansieringsordningene. I tillegg drar det nye KRLE-faget inntrykket klart nedover.

«Dette landet er på nedtur på grunn av nylige reformer som utvider kristendommens privilegier i offentlig utdanning», sies det om Norge i rapporten. 

Grove overgrep i muslimske land

Freedom of Thought Report 2015 konkluderer overordnet sett med at det har blitt vanskeligere for verdens ikke-religiøse det siste året. Det har vært flere tilfeller av vold mot de som har våget å tenke annerledes, samt at flere stater har begynt å idømme strengere straffer for blasfemi og religiøst frafall.

Les hele saken i Fri tanke. 

Les hele The Freedom of Thougt Report