Hopp til hovedinnhold

Dette kan du gjøre med KRLE-faget

Vi får mange spørsmål fra foresatte som lurer på hvordan de skal forholde seg til KRLE-faget og hvilke rettigheter som finnes. Livssynsrådgiver Lars Petter Helgestad forteller deg hva du kan gjøre.
Nyheter KRLE Skole

Kan jeg søke om fritak fra KRLE-faget? 

- Du kan ikke søke om fritak fra hele faget, men du kan søke om fritak fra deler av undervisningen, sier Helgestad og utdyper:

- Retten til fullt fritak fra kristendomsundervisningen i norsk skole forsvant med innføringen av KRL-faget i 1997. Det er i dag mulig å melde fritak fra de delene av undervisningen som oppleves som utøving av en annen religion eller tilslutning til et spesifikt livssyn. Men man kan også søke om fritak fra de delene av undervisningen som på samme grunnlag oppleves som støtende eller krenkende. Det er ikke noe krav om at meldinger om fritak må begrunnes, og skolen kan ikke overprøve de foresattes opplevelse, sier Helgestad.

Se også Opplæringslova § 2-3a

 - Merk at det ikke er mulig å få fritak fra kunnskapsinnholdet i læreplanen, så opplæringsloven pålegger derfor skolen å gi fritatte elever tilpasset opplæring i tråd med læreplanen, sier Helgestad.

- Som eksempel kan man få fritak fra å synge en salme, men neppe fra å lære om salmen, fortsetter Helgestad.

Undervisningen i KRLE-faget har heller ikke lov til å være forkynnende, men vi er kjent med at detlikevel foregår en del steder. Fritaksretten er derfor en sikkerhetsventil for slike tilfeller, forteller Helgestad.

Hva kan jeg gjøre?

- Du kan gjøre tre ting forteller Helgestad: 

  1. Si ifra til oss! - Vi følger utøvelsen av KRLE-faget nøye, men vi trenger din hjelp for å registrere overtramp. Dersom du får et klart inntrykk av at ditt barn opplever forkynnende undervisning, så skriv til oss, oppfordrer Helgestad. Skriv da til skole@human.no
  2. Be skolen om en detaljert undervisningsplan for KRLE - Skolen er også pålagt å informere godt i forkant om hva som skal skje i religions- undervisningen. Du kan derfor etterspørre detaljert informasjon om KRLE-undervisningen, da skolen er pliktig til å oppgi dette.
  3. Spre denne saken til venner og kjente! For å få til endring i samfunnet og nå frem til politikerne, er det viktig at vi er flere som står på for samme sak. Derfor oppfordrer vi de som støtter oss til å dele å spre denne saken, avslutter Helgestad. 

Se også hva Kunnskapsdepartementet har sagt om informasjonsplikten i religionsfaget: (Rundskriv F-15-07, s. 3).

Hjelp oss også å spre våre KRLE-filmer på facebook. Du kan bruke knappen øverst til høyre i filmruten.