Hopp til hovedinnhold

Blasfemiparagrafen fjernes

Når stortinget møtes tirsdag vil Høyre og FrP foreslå å fjerne blasfemiparagrafen. En ringerunde Human-Etisk Forbund har gjort til de ulike partiene tyder på at forslaget vil få flertall i Stortinget og at bestemmelsen dermed vil være historie.

En stor seier

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, kaller forslaget en stor seier.

-          Dette er en stor seier for oss og for ytringsfriheten. Når denne bestemmelsen endelig fjernes er det en stor bekreftelse til det vi har jobbet for i mange år, slår Mile fast.

Mile peker på at selv om bestemmelsen har vært sovende i Norge er den særdeles aktiv i andre land.

-          Dette er et utrolig viktig signal å sende til verden. I flere land straffes blasfemi knallhardt. I enkelte land risikerer man til og med dødsstraff for å bedrive religionskritikk. Det er et selskap Norge ikke bør være en del av, sier Mile.

Ingen grunn til å vente

Blasfemiparagrafen er allerede vedtatt fjernet i den nye straffeloven fra 2005, men den nye straffeloven har ennå ikke trådt i kraft. Hvis forslaget til regjeringspartiene får flertall vil vi ikke lenger trenge å vente på at ny straffelov iverksettes med å endre loven.

Stortingsrepresentant for FrP Jan Arild Ellingsen er en av forslagsstillerne og mener det er for lenge å vente til den nye straffeloven trer i kraft.

-          Nok er nok. Det er ingen grunn til å vente til høsten med å gjøre denne endringen. Etter det som skjedde i Frankrike har det vært en diskusjon om man må forvente reaksjoner når man kritiserer religion. Med dette forslaget slår vi fast at det må være legitimt å kritisere og utfordre religion. Vi forsvarer nå de fundamentale verdiene i det norske demokratiet. Da er ytringsfriheten sentral, sier Ellingsen.

Kollega Peter Christian Frølich fra Høyre er enig og kaller forslaget et direkte svar på diskusjonen som har vært. Han ser seg lei av formuleringer som at «jeg støtter ytringsfriheten, men».

Bred støtte

Etter det vi kjenner til får forslaget bred støtte i stortinget. Fra den motsatte siden er SVs Bård Vegar Solhjell krystallklar i sin motstand mot blasfemiparagrafen

-          Retten til å kritisere og latterliggjøre guder er like selvsagt som retten til å kritisere og latterliggjøre mennesker. Derfor er det svært viktig at vi har ytringsfrihet uten blasfemiparagraf, sier Solhjell.