Hopp til hovedinnhold

Bistandsprosjekter i samarbeid med Norsk Folkehjelp

12. mars 2015 signerte Human-Etisk Forbund og Norsk folkehjelp en samarbeidsavtale. De neste tre årene skal vi jobbe sammen om bistandsarbeidet.

Verden i dag preges av mange og alvorlige konflikter. Ofte bunner disse ut i religiøse og kulturelle skillelinjer. Vi ser derfor behov for å øke den internasjonale innsatsen slik at flere kan leve i tråd med grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og religionsfrihet.

I konflikter er det ofte kvinner som lider mest. Mange kvinner og jenter opplever vold og undertrykkelse, ofte med religiøs eller kulturell begrunnelse. For å få en positiv utvikling og fremme fred og demokratiske prosesser er man helt avhengig av kvinners deltakelse. Derfor vil våre felles bistandsprosjekter i stor grad fokusere på kvinner og jenter sine rettigheter.

Ny samarbeidspartner

For å kunne styrke den internasjonale innsatsen i Human-Etisk Forbund ble det bestemt at vi skal samarbeide med en profesjonell bistandsaktør. Flere bistandsaktører ble vurdert, og valget falt på Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har jobbet med bistandsarbeid i mer enn 75 år. De jobber for å fremme menneskeverd og for at alle skal ha like rettigheter. Dette var en profil som passet oss godt, og det ble derfor inngått en samarbeidsavtale i mars 2015. I første omgang skal vi samarbeide i tre år, med to ulike prosjekter.