Hopp til hovedinnhold

Humanistisk konfirmasjonPå denne siden kan du gjennomføre påmelding, og finne mer informasjon om vårt konfirmasjonstilbud. Vi gleder oss til å møte neste års konfirmantkull!

konfirmasjon-klem-2.jpgOver 13 000 ungdommer valgte Humanistisk konfirmasjon i fjor. Velger du oss i år?

Lurt å vite om påmelding

Medlemmer i Human-Etisk Forbund får 1100 kr rabatt på konfirmasjon. Bli medlem her.

Oransje strek.jpg
Før du melder på til konfirmasjon trenger du å ha dette klart:

 • BankID
 • Fødselsnummer til foresatt og konfirmant
 • Telefonnummer til konfirmant

 

Medlemsfordeler ved påmelding til konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon der du bor

5 gode grunner til å velge Humanistisk konfirmasjon

Spørsmål og svar om Humanistisk konfirmasjon

Om Humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon - collage

Konfirmasjon er en mulighet for unge til å finne ut av hva de står for, og hva som er viktig for dem. Det gjør de gjennom et kurs, som blant annet tar opp temaene humanisme, identitet og kritisk tenkning.

Målsettingen for kurset er å styrke de unges evner til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme:

 • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
 • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål 
 • bevissthet om livssyn
 • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar

Innhold i kurset

Konfirmasjonskurset oppmuntrer til selvstendig tenkning og refleksjon over etiske problemstillinger. På kurset tas det opp en rekke spørsmål. Spørsmål som er viktige i hverdagen, men også store spørsmål om verden. Ofte henger disse sammen.

Vi oppmuntrer alle konfirmantene til å delta aktivt og til å se kritisk på egne og andres holdninger. Vi ønsker å inspirere til å tenke selv, som vi har gjort i over 60 år.

Viktige tema på kurset er humanisme, kritisk tenkning, menneskerettigheter, etikk og identitet. I tillegg diskuteres emner konfirmantene selv fatter interesse for.

Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet.

Praktisk om kurset

Det er vanlig med et ukentlig kveldskurs med 2 timers varighet. Kurset starter vanligvis i januar eller februar og varer i 10 uker. Noen steder arrangeres også leir, helgetur, større rollespill eller andre aktiviteter.

Som konfirmant vil du havne i en kursgruppe sammen med rundt 15 andre ungdommer. Kurset er obligatorisk, og det er krav til oppmøte.

Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn.

Om seremonien

Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni for konfirmantene der familie og venner er gjester. Seremonien inneholder ulike kulturinnslag som musikk, diktlesing og sang. En spesielt invitert gjest holder tale til konfirmantene.

Alle konfirmantene blir presentert ved at de får overrakt et kursbevis. Ofte er det også en hilsen fra konfirmantene.

Seremoniene finner gjerne sted i offentlige lokaler som eksempelvis kulturhus, rådhus, samfunnshus eller festsaler.

Pris og medlemspris

Pris for konfirmasjonkurset varierer noe fra fylke til fylke, og er oppgitt på hvert enkelt kurs i påmeldingsskjemaet.

For Humanistisk konfirmasjon i 2022 er prisen for ordinært kurs 3500-3800 kroner. Hvis minst én av foreldre/foresatte er medlem er prisen 2400-2700 kroner. Hvis kurset har en tilleggsaktivitet (rollespill, leir eller lignende) kommer utgiften til dette i tillegg.

Medlemmer får i tillegg 25 prosent søskenrabatt per barn, dersom flere søsken skal konfirmeres samme år. Les mer om medlemsfordeler

Ønsker du å melde deg inn? Les om medlemskap

 
Er prisen en utfordring?
Human-Etisk Forbund kan innvilge betalingsavtale eller redusert pris, for eksempel for familier med lav inntekt. Slik søker du:

 • Meld på konfirmanten som normalt.
 • Ta kontakt med fylkeslaget ditt samme dag.
 • I e-posten til fylkeslaget ditt oppgir du ditt navn og konfirmantens navn. Spesifiser om du ønsker oppdelt betaling, eller om du har behov for redusert pris.
 • Deretter vil vi ta kontakt med deg for å komme frem til en løsning.

 

NB! Det er ikke mulig å søke om redusert pris for leirkurs i Østfold, Akershus og Oslo.

Les mer om Humanistisk konfirmasjon

Hva lurer konfirmantene på?

Hva betyr konfirmasjon?

Hva får du ved å velge Humanistisk konfirmasjon?

Valgfrihet siden 1951

Spørsmål og svar om konfirmasjon

Må jeg være medlem i Human-Etisk Forbund for å bli konfirmant?

Nei.

Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Ingen blir medlem i Human-Etisk Forbund uten å aktivt melde seg inn.

For å bli medlem i Human-Etisk Forbund må du være over 15 år. Hvis en av dine foresatte er medlem får dere medlemspris.

Hva koster det?

For Humanistisk konfirmasjon i 2022 er prisen for ordinært kurs 3500-3800 kroner. Hvis minst én av foreldre/foresatte er medlem er prisen 2400-2700 kroner.

Pris for konfirmasjonkurset varierer noe fra fylke til fylke, og er oppgitt på hvert enkelt kurs i påmeldingsskjemaet.

For Humanistisk konfirmasjon i 2022 er prisen for ordinært kurs 3500-3800 kroner. Hvis minst én av foreldre/foresatte er medlem er prisen 2400-2700 kroner. Hvis kurset har en tilleggsaktivitet (rollespill, leir eller lignende) kommer utgiften til dette i tillegg.

Medlemmer får i tillegg 25 prosent søskenrabatt per barn, dersom flere søsken skal konfirmeres samme år. Les mer om medlemsfordeler

Ønsker du å melde deg inn? Les om medlemskap

 
Er prisen en utfordring?
Human-Etisk Forbund kan innvilge betalingsavtale eller redusert pris, for eksempel for familier med lav inntekt. Slik søker du:

 • Meld på konfirmanten som normalt.
 • Ta kontakt med regionlaget ditt samme dag.
 • I e-posten til regionlaget ditt oppgir du ditt navn og konfirmantens navn. Spesifiser om du ønsker oppdelt betaling, eller om du har behov for redusert pris.
 • Deretter vil vi ta kontakt med deg for å komme frem til en løsning.

NB! Det er ikke mulig å søke om redusert pris for leirkurs i Østfold, Akershus og Oslo.

Når er påmeldingsfristen for konfirmasjon i 2022?

1. oktober 2021

Hvis du melder deg på senest 1. oktober så er du garantert plass. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for å få det kurset man ønsker. Noen steder er det også mulig å melde seg på senere hvis det er ledige kursplasser. 

Kursplassen er sikret når kursavgiften er betalt.

Kan jeg konfirmere meg selv om jeg bor i utlandet?

Ja.

Vi anbefaler konfirmasjonsleir for konfirmanter som er bosatt i utlandet. 

Dersom du ikke har mulighet til å delta på konfirmasjonsleir, kan kurset "Tenk på det – og skriv om det!" være noe for deg. På dette kurset kan du sende inn oppgaver via e-post. Dersom du kan reise til Norge, så kan du også bli med på seremoni.

 

Påmeldingsfristen er 1. oktober hvert år.

Les mer om konfirmasjon hvis du bor i utlandet

Kan jeg invitere så mange jeg vil til seremonien?

Nei, det er begrenset antall plasser.

Det er begrenset antall plasser i seremonilokalet, og vi prøver å få til en så rettferdig fordeling av plassene som mulig. I påmeldingsskjemaet vil noen lokallag spørre om hvor mange gjesteplasser dere ønsker, hos andre er det et fast antall plasser. Vi fordeler plassene vi har tilgjengelig i god tid før seremonien.

Hvorfor må jeg ha BankID for å melde på konfirmanten?

For å sikre identiteten din.

Vi krever BankID for å sikre identiteten til de som benytter påmelding til seremoniene våre. Du kan stole på at informasjonen din er trygg hos oss!

Har du ikke BankID? Da må du enten skaffe deg det eller vente til etter 3. juni med å ta kontakt med ditt fylkeskontor for påmelding.