Hopp til hovedinnhold

Her finner du artikler relatert til Stortingsvalget 2017.

Se vår samleside om Stortingsvalget med fem grep for en inkluderende livssynspolitikk.

Frihet til å velge

Frihet-til-å-velge_web.png
I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Stat og kirke er fortsatt tett knyttet sammen

Skrevet av Lars-Petter Helgestad (politisk sjef) Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke HEF i media Valg
pexels-photo tom kirke.jpg
SV får gjennomgå i Vårt Land, men ryktene om statskirkens død er betydelig overdrevet, skriver Lars-Petter Helgestad.

Partiene er svake på norske fellesverdier

Nyheter Valg
Partibarometer-header_fellesverdier.jpg
VALG 2017: Selvmotsigelser og gufs fra fortiden. Hvor er partienes samlende verdigrunnlag for dagens norske samfunn? Se vår vurdering.

Hva mener partiene om likebehandling ved livets slutt?

Nyheter Valg
Partibarometer-header_gravferd.jpg
VALG 2017: Gravferd, gravplassforvaltning og seremonirom – vi vurderer partienes standpunkter.

Finansiering – ett parti troner på topp

Nyheter Valg
Partibarometer-header_finansiering.jpg
VALG 2017: Hvordan skal offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn løses i fremtiden? Vi vurderer partienes standpunkter.

Religion i skolen – to partier får stryk

Nyheter Valg
Partibarometer-header_skole-og-religion.jpg
VALG 2017: Vi vurderer partienes syn på likeverdig behandling av religion og livssyn i skolen.

Hvilket parti er best på stat og kirke?

Nyheter Valg
Partibarometer-header_stat-og-kirke2.jpg
VALG 2017: Vi vurderer partiene på hvilket forhold de mener det skal være mellom stat og kirke.

Fem grep for en felles livssynspolitikk

Skrevet av Tom Hedalen Nyheter HEF i media Valg
_POP3261_hef_tom_hedalen.jpg
Norge er i endring og vi trenger politikk for fremtiden, skriver styreleder Tom Hedalen.

KrF vil utvide reservasjonsretten

Skrevet av Lars-Petter Helgestad Nyheter Abort HEF i media Valg
pexels-lege-sykehus-operasjon-helse.jpeg
Et punkt i KrFs partiprogram kan legge opp til en trosbasert uthuling av felles helserettigheter, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad.

Finansiering må knyttes til medlemskap, MDG!

Nyheter Valg
Rasmus Hansson_Foto_Monica Løvdahl.jpg
Vi oppfordrer MDG til å stille krav om bekreftede medlemskap hos tros- og livssynssamfunn som mottar statlige midler.