Hopp til hovedinnhold

Uttalelser

Hjelpekilden inn på statsbudsjettet

Nyheter Uttalelser
pexels-barn-jenter-leker-klemmer-høst.jpg
Staten må bidra til at veien ut av lukkede trossamfunn blir så smertefri som mulig.

Forfulgte humanister trenger vern

Nyheter Uttalelser
FreeMubarakBala.png
Humanister, ateister og ikke-troende diskrimineres i minst 106 av verdens land. I 12 av disse kan vårt livssyn potensielt straffes med døden. Forfulgte humanister trenger vern, på lik linje med religiøse på flukt.

Narvik bør protestere overfor sin polske vennskapsby

steve-johnson-wpw8sHoBtSY-unsplash.jpg
På årsmøtet 26. september 2020 vedtok Human-Etisk Forbund Nordland Regionlag følgende uttalelse og oppfordring til Narvik kommune.

Hat er ikke religionskritikk

Religioner.JPG
Et samfunn er ikke fritt uten ytringsfrihet, og Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Men hatefulle ytringer om religiøse grupper er ikke religionskritikk. Mange av ytringene de ledende personene i SIAN har kommet med er ikke religionskritikk, deres uttalelser mot muslimer er hat.

Uttalelse: Human-Etisk Forbund støtter #BlackLivesMatter

Nyheter Uttalelser
Hender.jpg
Med drapet på George Floyd i Minnesota, USA, har mangelen på likebehandling for etniske minoriteter i det amerikanske samfunnet fått fornyet oppmerksomhet. Dette gir alle land en påminnelse om viktigheten av likeverd og menneskerettigheter for alle.

Vi ønsker en offentlig støtteordning for utbrytere fra religion

loneliness-2308923_1920.jpg
Norge bruker milliarder for å sikre religionsfriheten, men bruker ingenting for å sikre friheten til å slippe unna. Det vil Human-Etisk Forbund gjøre noe med.

Støtt hjelpeorganisasjoner for religiøse utbrytere

Nyheter Uttalelser
humanisme tale.jpg
Mange møter vanskeligheter når de forlater sine trossamfunn. Noen familier nekter å ha med utbrytere å gjøre, og vennskap kan opphøre.

Trossamfunn må ikke få overta barnevern og skolefritidsordning

barn_klasserom.jpg
Human-Etisk Forbund ønsker gode tilbud til alle barn, der barna ikke blir delt inn på grunnlag av foreldrenes tro.

Norge må erkjenne folkemordet på jezidiene

folkemordet på jezidiene.jpg
Folkegruppen jezidiene i Irak ble forsøkt utryddet av IS. Norske myndigheter må definere dette som folkemord og bidra til å sikre jezidienes rettigheter.

Kirkevalget må skilles fra kommune- og fylkestingsvalget

kirkevalg_illustrasjonsbilde_bredde.jpg
LANDSMØTET 2019: Kirkeloven setter krav om at valg i Kirken skal foregå samtidig med og i umiddelbar nærhet til valg til de offentlige demokratiske institusjonene. Human-Etisk Forbund krever at interne valg i tros- og livssynssamfunn skilles fra offentlige valg.