Hopp til hovedinnhold

Uttalelser

Hjelpekilden inn på statsbudsjettet

Nyheter Uttalelser
pexels-barn-jenter-leker-klemmer-høst.jpg
Staten må bidra til at veien ut av lukkede trossamfunn blir så smertefri som mulig.

Forfulgte humanister trenger vern

Nyheter Uttalelser
FreeMubarakBala.png
Humanister, ateister og ikke-troende diskrimineres i minst 106 av verdens land. I 12 av disse kan vårt livssyn potensielt straffes med døden. Forfulgte humanister trenger vern, på lik linje med religiøse på flukt.

Narvik bør protestere overfor sin polske vennskapsby

steve-johnson-wpw8sHoBtSY-unsplash.jpg
På årsmøtet 26. september 2020 vedtok Human-Etisk Forbund Nordland Regionlag følgende uttalelse og oppfordring til Narvik kommune.

Hat er ikke religionskritikk

Religioner.JPG
Et samfunn er ikke fritt uten ytringsfrihet, og Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Men hatefulle ytringer om religiøse grupper er ikke religionskritikk. Mange av ytringene de ledende personene i SIAN har kommet med er ikke religionskritikk, deres uttalelser mot muslimer er hat.

Uttalelse: Human-Etisk Forbund støtter #BlackLivesMatter

Nyheter Uttalelser
Hender.jpg
Med drapet på George Floyd i Minnesota, USA, har mangelen på likebehandling for etniske minoriteter i det amerikanske samfunnet fått fornyet oppmerksomhet. Dette gir alle land en påminnelse om viktigheten av likeverd og menneskerettigheter for alle.

Vi ønsker en offentlig støtteordning for utbrytere fra religion

loneliness-2308923_1920.jpg
Norge bruker milliarder for å sikre religionsfriheten, men bruker ingenting for å sikre friheten til å slippe unna. Det vil Human-Etisk Forbund gjøre noe med.

Støtt hjelpeorganisasjoner for religiøse utbrytere

Nyheter Uttalelser
humanisme tale.jpg
Mange møter vanskeligheter når de forlater sine trossamfunn. Noen familier nekter å ha med utbrytere å gjøre, og vennskap kan opphøre.

Trossamfunn må ikke få overta barnevern og skolefritidsordning

barn_klasserom.jpg
Human-Etisk Forbund ønsker gode tilbud til alle barn, der barna ikke blir delt inn på grunnlag av foreldrenes tro.

Norge må erkjenne folkemordet på jezidiene

Nyheter Landsstyret Uttalelser
folkemordet på jezidiene.jpg
Folkegruppen jezidiene i Irak ble forsøkt utryddet av IS. Norske myndigheter må definere dette som folkemord og bidra til å sikre jezidienes rettigheter.

Kirkevalget må skilles fra kommune- og fylkestingsvalget

kirkevalg_illustrasjonsbilde_bredde.jpg
LANDSMØTET 2019: Kirkeloven setter krav om at valg i Kirken skal foregå samtidig med og i umiddelbar nærhet til valg til de offentlige demokratiske institusjonene. Human-Etisk Forbund krever at interne valg i tros- og livssynssamfunn skilles fra offentlige valg.