Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt arbeid

Human-Etisk Forbund jobber internasjonalt for å fremme humanistiske verdier som menneskerettigheter og demokrati, og for å bygge en sterk internasjonal humanistbevegelse gjennom faglig og organisatorisk samarbeid med humanistorganisasjoner i andre land.

Les vår internasjonale strategi

Vi jobber for menneskerettigheter og demokrati globalt

Anerkjennelse og respekt for de universelle menneskerettighetene, demokrati og rettsstat er det beste forsvar mot ekstremisme og totalitære ideologier, enten de er religiøse eller politiske. Det er særlig tros- og livssynsfriheten, samt livssynsminoriteters rett til ikke å bli diskriminert som står i fokus for vårt rettighetsarbeid - både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom arbeidet og nettverkene til Humanists International og European Humanist Federation har vi tilgang til viktige kanaler for påvirkning, blant annet i FN, EU, og Europarådet. Vi er en aktiv bidragsyter til den internasjonale kampanjen Humanists at Risk, og sørger gjennom denne for at forfulgte humanister over hele verden får hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

Les uttalelsen fra vårt Landsstyre om forfulgte humanister her

De sentrale målsetningene for vårt internasjonale engasjement er:

  • sikre tros- og livssynsfrihet for alle, inkludert ikke-troendes rettigheter;
  • motarbeidelse av all statlig og sosial undertrykking basert på religiøs tro og dogmer;
  • en sekulær stat med like rettigheter og muligheter uansett livssyn
  • arbeidet mot vold og overgrep begått overfor humanister og livssynsminoriteter, eller på bakgrunn av religiøs overbevisning

Siden 2015 har vi samarbeidet med Norsk Folkehjelp om gjennomføringen av våre internasjonale prosjekter. I 2021 inngikk vi en ny treårig samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp. Innsatsen er konsentrert rundt arbeidet mot undertrykking og diskriminering av livssynsminoriteter, gjennom to prosjekter. Disse er støtte til den svært utsatte minoriteten jesidiene i Irak, og støtte til Alliansen av Irakiske Minoriteter (AIM), som er en sammenslutning som jobber for minoriteters rettigheter i Irak.

Les mer om våre prosjekter i Irak her.

En sterk global humanistbevegelse: Samarbeid med andre humanistorganisasjoner

En sterk global humanistbevegelse med aktive nasjonale organisasjoner på alle kontinent har større gjennomslagskraft på den internasjonale arenaen. Dette forutsetter sterke og synlige nasjonale og regionale aktører. Som en stor og ressurssterk humanist-organisasjon har HEF også et selvstendig ansvar for å bidra med faglig og organisatorisk støtte til søsterorganisasjoner i andre land. 

Human-Etisk Forbund er et aktivt medlem i våre to internasjonale paraplyorganisasjoner:

Vi har også et godt og tett samarbeid med våre nordiske kollegaer. Et nettverk av sterke og velfungerende nordiske humanistorganisasjoner gir et godt utgangspunkt for å fremme det humanistiske livssynet både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Gjennom dette samarbeidet har vi bl.a. utarbeidet Nordisk Humanismemanifest og vi samarbeider med de fem andre nordiske humanistorganisasjonene om å arrangere World Humanist Congress i København i 2023.

Profesjonsfaglig samarbeid

European Humanists Professionals (EHP) er de humanistiske profesjonsutøvernes eget nettverk. Som den største yrkes-spesifikke sammenslutningen for humanister er EHP et nettverk med bred kompetanse innen alt fra livssynsbetjening i forsvaret, på sykehus og i fengsler, humanistiske seremonier og humanistisk livsveiledning til humanistisk utdanning og skolering for frivillige. I tillegg til i Norge, er det særlig i Nederland, Belgia og i Storbritannia at man har kommet langt i utviklingen av humanistiske profesjoner. Human-Etisk Forbund jobber for å videreutvikle dette nettverket ved aktiv deltakelse, og gjennom faglige bidrag til bl.a. utvikling av felles-europeiske standarder for sertifisering og «best practice» innen EHPs tre fokusfelt (seremonier, livsveiledning og utdanning).

Mistet jobben fordi han var kritisk til dåp

BekesGaspar.jpgUngarske Gáspár Békés fikk sparken etter at det ble kjent at han hadde skrevet et kritisk blogginnlegg om dåp. Han tar nå saken sin til retten. Human-Etisk Forbund støtter Gáspárs søksmål fordi vi mener at det er avgjørende å stå opp for tros- og ytringsfriheten i vårt europeiske nabolag, spesielt i en tid hvor stadig flere mennesker i Europa blir fratatt ytringsfriheten sin og anklaget for blasfemi. 

Les mer om Gáspár Békés og situasjonen i Ungarn

Når dødsstraff blir spill for galleriet

Skrevet av Generalsekretær Trond Enger med internasjonal fagansvarlig Ina Nygård Mossin Nyheter Internasjonalt arbeid
Avijit-Quote-3-1024x427-1.png
For seks år siden ble den profilerte bloggeren og ateisten Avijit Roy brutalt myrdet av en gruppe islamske ekstremister. Tidligere denne måneden ble fem av hans drapsmenn dømt til døden for ugjerningen. Men dødsstraff til Avijit Roys drapsmenn gir ikke bedre kår for tros- og ytringsfriheten i Bangladesh.

Ungarsk ateist mistet jobben etter kritisk blogginnlegg om dåp

Nyheter Internasjonalt arbeid
Gáspár Békés, ungarsk ateist
I innlegget kritiserer han praksisen ved å døpe barn. Oppsigelsen av Békés føyer seg inn i en svært urovekkende trend der kristne «familieverdier» brukes instrumentelt for å kneble meningsmotstandere og innskrenke grunnleggende rettigheter i Europa.

Langsiktig arbeid for ikke-religiøse asylsøkere gir resultater!

Josef Moradi, humanistprisen2019.jpg
26. januar i år fikk den afghanske ateisten og humanisten Josef Moradi endelig opphold i Norge. Dommen kom seks år etter at Moradi kom til Norge og søkte om asyl for første gang.  

Freedom of Thought-rapport 2020

Nyheter Internasjonalt arbeid
freedom-of-thought-report-2.jpg
Ny rapport fra Humanists International viser hvordan koronaviruset brukes for å slå ned på humanistiske verdier over hele verden

Stopp den planlagte henrettelsen av Ahmadreza Djalali!

Nyheter Internasjonalt arbeid
djalali.jpg
Dr. Djalali er en svensk-iransk akademiker og forsker innen katastrofemedisin som ble dømt til døden i Iran på falske anklager om spionasje. Nå har landet meldt at hans henrettelse er like om hjørnet.

Vi står med polske kvinner

polsk abortsymbol med hashtagg Vi står med polske kvinner
Frihet til å bestemme i eget liv er en grunnleggende humanistisk verdi. Derfor vil vi vise vår støtte til polske kvinner, som nylig ble offer for nok en innstramming i abortrettigheter på grunn av kristenkonsverativ innblanding i politikken.  

Var gravid da ektemannen ble arrestert

Bala kone - kvadrat.jpg
I den tiden Mubarak Bala har vært arrestert har han blitt far for første gang. Nå er det 180 dager siden Bala ble arrestert for blasfemi, og og ingen vet enda hva slags behandling han kan vente seg av rettsvesenet i Nigeria. I verste fall kan det ende med døden.

Høringssvar: konvertitter i UNE

Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund har sendt inn et høringssvar vedrørende behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemda (UNE)

Kjære venner av ytringsfrihet og menneskerettigheter

Skrevet av Tom Hedalen - styreleder Human-Etisk Forbund Nyheter Internasjonalt arbeid
religionsfrihet1.jpg
Den 10. juni nå i sommer ble professor Sajid Soomro arrestert i Pakistan for å ha forbrutt seg mot Pakistans strenge forbud mot (obs: dette er et sitat fra loven) «overlagte og ondsinnede handlinger som har til hensikt å opprøre religiøse følelser av alle slag gjennom å fornærme religion eller religiøs tro».

Friheten til å elske er truet

Skrevet av Marit Øimoen - kommunikasjonssjef Nyheter Frihet og selvbestemmelse HEF i media Internasjonalt arbeid
edvin.jpg
Tidligere denne måneden ble en ung mann brutalt banket opp i Oslo, av gjerningsmenn som ga tydelig uttrykk for at legningen hans provoserte dem til å utøve volden. Offeret, 22 år gamle Raul, så aldri ansiktene på voldsutøverene. Han forteller at han ikke har hatt krefter til å anmelde og potensielt gå gjennom en sak som ikke fører til noe.