Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt arbeid

Human-Etisk Forbund jobber internasjonalt for å fremme humanistiske verdier som menneskerettigheter og demokrati, og for å bygge en sterk internasjonal humanistbevegelse gjennom faglig og organisatorisk samarbeid med humanistorganisasjoner i andre land.

Les vår internasjonale strategi

Vi jobber for menneskerettigheter og demokrati globalt

Anerkjennelse og respekt for de universelle menneskerettighetene, demokrati og rettsstat er det beste forsvar mot ekstremisme og totalitære ideologier, enten de er religiøse eller politiske. Det er særlig tros- og livssynsfriheten, samt livssynsminoriteters rett til ikke å bli diskriminert som står i fokus for vårt rettighetsarbeid - både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom arbeidet og nettverkene til Humanists International og European Humanist Federation har vi tilgang til viktige kanaler for påvirkning, blant annet i FN, EU, og Europarådet. Vi er en aktiv bidragsyter til den internasjonale kampanjen Humanists at Risk, og sørger gjennom denne for at forfulgte humanister over hele verden får hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

Les uttalelsen fra vårt Landsstyre om forfulgte humanister her

De sentrale målsetningene for vårt internasjonale engasjement er:

  • sikre tros- og livssynsfrihet for alle, inkludert ikke-troendes rettigheter;
  • motarbeidelse av all statlig og sosial undertrykking basert på religiøs tro og dogmer;
  • en sekulær stat med like rettigheter og muligheter uansett livssyn
  • arbeidet mot vold og overgrep begått overfor humanister og livssynsminoriteter, eller på bakgrunn av religiøs overbevisning

Siden 2015 har vi samarbeidet med Norsk Folkehjelp om gjennomføringen av våre internasjonale prosjekter. I 2021 inngikk vi en ny treårig samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp. Innsatsen er konsentrert rundt arbeidet mot undertrykking og diskriminering av livssynsminoriteter, gjennom to prosjekter. Disse er støtte til den svært utsatte minoriteten jesidiene i Irak, og støtte til Alliansen av Irakiske Minoriteter (AIM), som er en sammenslutning som jobber for minoriteters rettigheter i Irak.

Les mer om våre prosjekter i Irak her.

En sterk global humanistbevegelse: Samarbeid med andre humanistorganisasjoner

En sterk global humanistbevegelse med aktive nasjonale organisasjoner på alle kontinent har større gjennomslagskraft på den internasjonale arenaen. Dette forutsetter sterke og synlige nasjonale og regionale aktører. Som en stor og ressurssterk humanist-organisasjon har HEF også et selvstendig ansvar for å bidra med faglig og organisatorisk støtte til søsterorganisasjoner i andre land. 

Human-Etisk Forbund er et aktivt medlem i våre to internasjonale paraplyorganisasjoner:

Vi har også et godt og tett samarbeid med våre nordiske kollegaer. Et nettverk av sterke og velfungerende nordiske humanistorganisasjoner gir et godt utgangspunkt for å fremme det humanistiske livssynet både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Gjennom dette samarbeidet har vi bl.a. utarbeidet Nordisk Humanismemanifest og vi samarbeider med de fem andre nordiske humanistorganisasjonene om å arrangere World Humanist Congress i København i 2023.

Profesjonsfaglig samarbeid

European Humanists Professionals (EHP) er de humanistiske profesjonsutøvernes eget nettverk. Som den største yrkes-spesifikke sammenslutningen for humanister er EHP et nettverk med bred kompetanse innen alt fra livssynsbetjening i forsvaret, på sykehus og i fengsler, humanistiske seremonier og humanistisk livsveiledning til humanistisk utdanning og skolering for frivillige. I tillegg til i Norge, er det særlig i Nederland, Belgia og i Storbritannia at man har kommet langt i utviklingen av humanistiske profesjoner. Human-Etisk Forbund jobber for å videreutvikle dette nettverket ved aktiv deltakelse, og gjennom faglige bidrag til bl.a. utvikling av felles-europeiske standarder for sertifisering og «best practice» innen EHPs tre fokusfelt (seremonier, livsveiledning og utdanning).

Mistet jobben fordi han var kritisk til dåp

BekesGaspar.jpgUngarske Gáspár Békés fikk sparken etter at det ble kjent at han hadde skrevet et kritisk blogginnlegg om dåp. Han tar nå saken sin til retten. Human-Etisk Forbund støtter Gáspárs søksmål fordi vi mener at det er avgjørende å stå opp for tros- og ytringsfriheten i vårt europeiske nabolag, spesielt i en tid hvor stadig flere mennesker i Europa blir fratatt ytringsfriheten sin og anklaget for blasfemi. 

Les mer om Gáspár Békés og situasjonen i Ungarn

Alltid på vakt

MicrosoftTeams-image (43).png
Glemir er en 20 år gammel humanist og psykologistudent fra Filippinene. Hun begynte å ta avstand fra den dominerende katolisismen allerede i ung alder. Selv om grunnloven slår fast at Filipinene er et sekulært land, har den katolske kirken et svært tett forhold til staten, og den katolske kirkens innflytelse på samfunnet og landets lover er sterk. Det gjør det vanskelig å være humanist.

Ber Norge om å evakuere særlige utsatte grupper fra Afghanistan

Nyheter Internasjonalt arbeid
Inngangen til Kabul.png
Den humanitære krisen i Afghanistan er et faktum. Etter 20 år er Talibans brutale regime igjen ved makten. Human-Etisk Forbund ber nå norske myndigheter evakuere særlig utsatte grupper fra Afghanistan: menneskerettighetsforsvarere, LHBTQ+, ikke-troende og religiøse minoriteter.

– De fleste vet ikke at de har et valg

Humanister i verden SYRIA.jpg
W er en 25 år gammel syrisk humanist. Han bor i Damaskus, hvor han jobber som kvalitetssikringsspesialist i en internasjonal bedrift. Han anser seg selv som en vanlig person, men må skjule livssynet sitt for de aller fleste rundt ham.

Jesidienes vei tilbake til samfunnet

Jesidi-kvinne-og-barn_bred.jpg
I 2014 forsøkte IS å begå folkemord på den lille livssynsminoriteten jesidiene. Tusenvis av jesidier ble drept, tatt til fange eller drevet på flukt. Gjennom vårt samarbeid med Norsk Folkehjelp og deres lokale samarbeidspartner Yazda har HEF jobbet for at jesidiene har kunnet ta livene sine tilbake. Pandemien har gjort en allerede utsatt gruppe enda mer sårbar.

Jobber for LHBTI+ rettigheter i Barentsregionen - lever under konstant trussel om vold

Barents-Pride-2019-HEF-00992_1000.jpg
Human-Etisk Forbund Finnmark regionlags internasjonale utvalg har samarbeidet med den russiske menneskerettighetsaktivisten Valentina Likhosjva i flere år. Da Likhosjva tidligere i år ble tildelt Stoltenberg-prisen for sitt arbeid for bl.a. LHBTI+ i Barentsregionen, fikk hun ikke bare positiv oppmerksomhet, men også et skred av hatmeldinger.

Vi ber norske myndigheter stå opp for uigurenes menneskerettigheter og revurdere frihandelsavtalen med Kina

red-1028370_1920.jpg
I Kina brytes menneskerettighetene til den uigurske minoritetsbefolkningen på det groveste. Sammen med ledere for fem andre norske tros- og livssynsamfunn ber vi norske myndigheter om å ta deres situasjon på alvor.

Kamp mot blasfemilover, er kamp for ytringsfrihet

Skrevet av Arnfinn Pettersen - seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund Nyheter Religionskritikk Internasjonalt arbeid
Nergal - facebook.PNG
Nylig ble en polsk artist dømt for blasfemi, etter å ha publisert et bilde i sosiale medier der han tråkker på et bilde av Jomfru Maria. I det stadig mer konservative Polen, brukes blasfemiloven til å innskrenke ytringsfriheten.

Ateister på flukt: den utsatte og ofte usynlige minoriteten blant minoritetene

Skrevet av Tom Hedalen styreleder Human-Etisk Forbund Nyheter Internasjonalt arbeid
_POP3261_hef_tom_hedalen.jpg
Ateisme sidestilles med terrorisme eller blasfemi i land hvor dette straffes hardt, både i og utenfor loven. Dermed blir det å være ateist eller humanist i seg selv en forbrytelse. I dag, 23. mars, markerer vi den internasjonale ateistdagen.

Lokallag sikrer medlemskap i HI for fire humanistorganisasjoner

Zambian Humanists.jpg
En sterk og handlekraftig global humanistbevegelse er ett av hovedmålene for Human-Etisk Forbunds internasjonale arbeid.