Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund uttaler seg i relevante saker hvor myndighetene ber om innspill.

Våre politiske standpunkt er basert på verdiene i det humanistiske livssyn.

Pensjonsforslag viderefører historisk urett

Stortinget-lovebakken.jpg
Human-Etisk Forbund kan ikke støtte at staten opprettholder eksklusive pensjonstilskudd til Den norske kirke.

Advarer mot spesialregler for kirkeregnskap

kristin_mile_trapp_tine_poppe.jpg
Riksrevisjonen og Den norske Revisorforening slakter statens forslag til hvordan folkekirken skal føre sitt regnskap.

- Stat og kirke skilles med museskritt

Nyheter Høringer
Lars_petter_Kristin_stortinget_16_10.jpg
Det er ikke mulig å få til et endelig og fullstendig skille mellom stat og kirke uten at Den norske kirke tas ut av Grunnloven, er noe av budskapet vårt på Stortingets høring 10. mars.

Høringssvar om felles likestillings- og diskrimineringslov

Nyheter Høringer
kristin_mile_trapp_tine_poppe.jpg
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt et forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov ut på høring. Les vårt høringssvar.

Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Nyheter Høringer
kristin_mile_trapp_tine_poppe.jpg
Human-Etisk Forbund støtter regjeringens forslag om å gjøre det lettere å endre juridisk kjønn. Les vår høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

Nyheter Høringer
Fengselsprester_Forsvaret.jpg
Samhold og stridsmoral må Forsvaret oppnå gjennom et felles verdigrunnlag, uten å anta at en retning innen kristendommen kan gjelde for alle, skriver vi i vårt høringssvar.

Høring om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Nyheter Høringer
kirke.jpg
Kulturdepartementet foreslår i realiteten å oppheve den økonomiske likebehandlingen av Dnk og andre tros- og livssynssamfunn i sitt lovforslag, skriver vi i vårt høringssvar.

Høringsuttalelse om praktisk-teologisk utdanning etter at Den norske kirke blir rettssubjekt

Nyheter Høringer
teologi.jpg
Human-Etisk Forbund støtter ikke forslaget om at teologiutdannelsen ved Universitetet i Oslo kun skal være for kirkens medlemmer. Les vår høringsuttalelse her.

Ikke forby tigging

Nyheter Høringer
Oslo_fra_slottet_1.jpg
Det vises til kommunens høringsbrev av 26. juni 2014 hvor det bes om kommentarer til to forslag om vedtektsregulering i forbindelse med tigging. Human-Etisk Forbunds landsstyre er forbundets øverste organ mellom landsmøtene. På sitt møte i juni 2014 vedtok landsstyret følgende uttalelse:

Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Staten tar skritt i retning av et fremtidig, endelig skille mellom stat og kirke, men et tydelig skille er det ikke. Les vår høringsuttalelse til Kulturdepartementet.