Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund uttaler seg i relevante saker hvor myndighetene ber om innspill.

Våre politiske standpunkt er basert på verdiene i det humanistiske livssyn.

Høringssvar: ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Høringer
pexels-flyplass-sikkerhet-reise.jpg
Human-Etisk Forbund støtter departementets forslag om å kreve identifikasjon ved hjelp av synlige ører på ID-foto, som en begrensning i retten til å manifestere sitt syn på grunn av sikkerhetshensyn.

Høringssvar om endringer i bioteknologiloven

Bioetikk Høringer
Befruktet_eggcelle.jpg
Human-Etisk Forbund er kritisk innstilt til at forslaget i liten grad drøfter nye muligheter innen bioteknologi - som fremstilling av kjønnsceller fra somatiske celler.

Nei til endringer i abortloven

Nyheter Abort Høringer
Girls-just-wanna_Polen-abort-demonstrasjon-menneskerettigheter_Foto-Iga_Lubczanska-Flickr.jpg
HEF mener det er problematisk å lage politiske kompromisser på dette området.

Høringssvar om kjerneelementer i KRLE

KRLE Høringer
KRLE_gul.jpg
HEF er enig i hovedgrepet med ikke å strukturere faget etter religionene og livssynene, men er kritisk til de foreslåtte kjerneelementene.

Høringssvar om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret

Felthumanist-uniform-Forsvaret.jpg
HEF berømmer at endringene i befolkningens tros- og livssynstilknytning tas på alvor, men stiller spørsmål ved stillingsbetegnelsene.

Høringssvar om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

kirke.jpg
Human-Etisk Forbund er kritiske til at forslaget legger opp til fortsatt særbehandling av Den norske kirke.

Høringssvar om ansiktsdekkende plagg

Religiøse plagg Høringer
Niqab---Flood-G_Flickr.jpg
Human-Etisk Forbund mener det ikke er nødvendig med et nasjonalt forbud i barnehager og utdanningsinstitusjoner, men støtter adgang til lokale forbud.

Høringssvar om NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit

pexels-innvandring-flyktning-asyl-migrant-himmel.jpg
Human-Etisk Forbund vil sterkt advare mot å gi kulturelt hegemoni, flertall eller «tradisjon» forrang eller spesielle privilegier.

Høringssvar: ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Skole Høringer
kirkelig konfirmasjon i skoletiden.jpg
Skolen bør aktivt formidle de demokratiske og etiske fellesverdiene, mener Human-Etisk Forbund.

Samvittighetsfritak i arbeidslivet

pexels-lege-sykehus-operasjon-helse.jpeg
Høringssvar: Human-Etisk Forbund mener Samvittighetsutvalget har funnet en god måte å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre.