Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund uttaler seg i relevante saker hvor myndighetene ber om innspill.

Våre politiske standpunkt er basert på verdiene i det humanistiske livssyn.

Vi krever fritaksrett for elever ved religiøse privatskoler

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
Det er ett av tre krav Human-Etisk Forbund stiller til den nye loven som skal styre skolene i Norge.

Det er ingen prinsipiell forskjell på egg og sæd

Nyheter Bioetikk Høringer
Bente Sandvig og Even Gran på høring på stortinget.PNG
De nylige endringene i regjeringen åpner for at det nå er mulig for flertall for liberalisering av bioteknologiloven. Det er Human-Etisk Forbund glade for. Dette gjelder særlig muligheten for å åpne for eggdonasjon i Norge, samt adgang til å søke om assistert befruktning for enslige kvinner.

Høringsuttalelse: Endringer i voksenopplæringsloven

Nyheter Høringer
Konfirmantkurs2.jpg
Human-Etisk Forbund ber Kunnskapsdepartementet om å revurdere sitt forslag om 16 års aldersgrense for tilskudd til voksenopplæring.

Høringsuttalelse: Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker

Nyheter Høringer
bioteknologi-dna_pixabay-CC0.jpg
Human-Etisk Forbund ber om at personvernhensyn blir bedre ivaretatt i forslagene i det videre lovarbeidet. Etter vår mening bør departementet blant annet innhente særskilt vurdering fra Datatilsynet.

Høringssvar: politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Nyheter Høringer
Konfirmantkurs i Arendal 2016 - lek på torget.
Human-Etisk Forbund er positive til et obligatorisk krav om politiattest for personer i frivillige organisasjoner som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn, ungdom eller personer med utviklingshemming.

Høringssvar: ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Høringer
pexels-flyplass-sikkerhet-reise.jpg
Human-Etisk Forbund støtter departementets forslag om å kreve identifikasjon ved hjelp av synlige ører på ID-foto, som en begrensning i retten til å manifestere sitt syn på grunn av sikkerhetshensyn.

Høringssvar om endringer i bioteknologiloven

Bioetikk Høringer
Befruktet_eggcelle.jpg
Human-Etisk Forbund er kritisk innstilt til at forslaget i liten grad drøfter nye muligheter innen bioteknologi - som fremstilling av kjønnsceller fra somatiske celler.

Nei til endringer i abortloven

Nyheter Abort Høringer
Girls-just-wanna_Polen-abort-demonstrasjon-menneskerettigheter_Foto-Iga_Lubczanska-Flickr.jpg
HEF mener det er problematisk å lage politiske kompromisser på dette området.

Høringssvar om kjerneelementer i KRLE

KRLE Høringer
KRLE_gul.jpg
HEF er enig i hovedgrepet med ikke å strukturere faget etter religionene og livssynene, men er kritisk til de foreslåtte kjerneelementene.

Høringssvar om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret

Felthumanist-uniform-Forsvaret.jpg
HEF berømmer at endringene i befolkningens tros- og livssynstilknytning tas på alvor, men stiller spørsmål ved stillingsbetegnelsene.