Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund uttaler seg i relevante saker hvor myndighetene ber om innspill.

Våre politiske standpunkt er basert på verdiene i det humanistiske livssyn.

Høringssvar: ny økonomiforskrift for Den norske kirkes sokn

Skille stat og kirke Høringer
Høringssvar.jpg
Den norske kirkes lokale regnskap bør føres etter regnskapsloven. Jo tidligere departementet sørger for dette, jo raskere kan kirken tilpasse seg sin nye rolle som ikke-statlig og ikke-kommunal virksomhet, skriver Human-Etisk Forbund i et nylig innsendt høringssvar til Barne- og familiedepartementet.

Høringssvar: konvertitter i UNE

Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund har sendt inn et høringssvar vedrørende behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemda (UNE)

Krever opprydding i tilskudd og medlemsrot

Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund advarer mot skjevheter i den nye tilskuddsmodellen for tros- og livssynssamfunn. I et ferskt høringssvar etterlyses også opprydding i Den norske kirkes medlemsrot.

Lindrende behandling og omsorg

Nyheter Høringer Livsveiledning
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund mener konsekvensen av en livssynsdemografi i endring må være at livssynstjenesten i offentlige institusjoner suppleres med representanter fra andre livssyn. Vår erfaring er at for å «matche» prestenes kompetanse, er det nødvendig med stillinger for høyt kvalifiserte ansatte.

Dødskriterier for organdonasjon

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund er tilhenger av organdonasjon. Vi vil i utgangspunktet være positive til tiltak som fører til at flere får donert livsnødvendige organer. Et viktig premiss for å oppnå dette, er å sikre oppslutning om donasjon. Vi er derfor opptatt av å unngå at en ny metode skaper tvil om organdonasjon og fører til at flere ønsker å reservere seg. 

Adgangen til å flagge på offentlige bygninger må utvides

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
I et nylig innsendt høringssvar støtter Human-Etisk Forbund at adgangen til å flagge på kommunens offentlige bygninger bør utvides til å også gjelde flagging i anledning "arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse"

Støtter forslaget om å fjerne momsfritaket for alternativ behandling

Høringer
Høringssvar.jpg
Human-Etisk Forbund anser det gjeldende momsfritaket for alternativ behandling som en uheldig statlig anerkjennelse av behandlingsformer uten vitenskapelig dokumentert effekt.

Vil ha religionsundervisning for yrkesfagene

Høringer
Høringssvar.jpg
I nylig innsendt høringssvar vedrørende opplæring i videregående skole påpeker Human-Etisk forbund at all undervisning må være livssynsnøytral, og vi støtter at det i yrkesfagene gis opplæring innenfor den humanistiske fagkrets.

Vi krever fritaksrett for elever ved religiøse privatskoler

Nyheter Høringer
Høringssvar.jpg
Det er ett av tre krav Human-Etisk Forbund stiller til den nye loven som skal styre skolene i Norge.

Det er ingen prinsipiell forskjell på egg og sæd

Nyheter Bioetikk Høringer
Bente Sandvig og Even Gran på høring på stortinget.PNG
De nylige endringene i regjeringen åpner for at det nå er mulig for flertall for liberalisering av bioteknologiloven. Det er Human-Etisk Forbund glade for. Dette gjelder særlig muligheten for å åpne for eggdonasjon i Norge, samt adgang til å søke om assistert befruktning for enslige kvinner.