Hopp til hovedinnhold

Skille stat og kirke

Kritiserer Norge i FN-rapport

2018_FN-flagget_Kred_FrodeOverlandAndersen_UD.jpg
Norges innsats for livssynsfrihet og asylsøkeres rettigheter får kritikk i ny rapport fra NGO Forum for menneskerettigheter.

Problematisk at prester overbringer dødsbudskap

Trond-Enger-portrett2.jpg
– Flesteparten av befolkningen er ikke-troende. Da er det unaturlig at et trossamfunn får denne oppgaven, sier vår generalsekretær.

Klare forventninger til den nye regjeringen

2018_ny regjering_kred_SMK.jpg
UTTALELSE FRA LANDSSTYRET: Human-Etisk Forbund er positive til signalene den nye Solberg-regjeringen gir på livssynsområdet.

Likebehandling eller særstilling?

Bente Sandvig_4_breddebilde.jpg
Fagsjef Bente Sandvig kommenterer reaksjonene på regjeringsplattformens del om livssynspolitikk.

Høringssvar om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

kirke.jpg
Human-Etisk Forbund er kritiske til at forslaget legger opp til fortsatt særbehandling av Den norske kirke.

Mye positivt i ny livssynslov

stained-glass-1589648_1920.jpg
– Men vi er svært kritiske til at andre tros- og livssynssamfunn ikke lenger skal få like mye støtte per medlem som Den norske kirke, sier generalsekretær Kristin Mile.

Kun halvparten ønsker gravferd i regi av Den norske kirke

Tenning-lys-kiste.jpg
Vi har undersøkt nordmenns mening om gravferd, og lanserer to krav for fremtidens forvaltning.

Vil la Kirken overta svære eiendommer

Telegrafbukta-Troms_Foto-Harald-Groven_Flickr.jpg
– Det vil være et historisk ran av det norske folk, sier styreleder Tom Hedalen.

Opplysningsvesenets fond tilhører det norske folk

Universitetet-i-Oslo-Blindern---Foto-MagneG-Flickr.jpg
UTTALELSE FRA LANDSMØTET: Staten har nå en unik mulighet til å sikre både fortidens verneverdige kirkebygg og fremtidens seremonilokaler for alle.

Milliardgave til Den norske kirke?

Skrevet av Tom Hedalen Nyheter Skille stat og kirke HEF i media Opplysningsvesenets fond
Tom Hedalen_0017_crop.JPG
I arbeidet med å skille stat og kirke er nå turen kommet til å ta tak i en av middelalderens etterlevninger, skriver styreleder Tom Hedalen om Opplysningsvesenets fond.

SV og Venstre vil fjerne kirken fra Grunnloven

Audun-Lysbakken_Trine-Skei-Grande_Flickr.jpg
To partier har fremmet forslag om å gjøre Grunnloven livssynsnøytral. – Et viktig steg mot full religionsfrihet, sier Kristin Mile.

Ti tegn på at statskirken lever

Skrevet av Lars-Petter Helgestad Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke HEF i media Valg
Tavle-statskirken-lever_u-tekst4.jpg
Det er fortsatt tette bånd mellom stat og kirke i Norge, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad.

Stat og kirke: ikke fullt skille ennå

Skrevet av Jens Brun-Pedersen Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke HEF i media
jens_2310_col.jpg
– Endrede relasjoner er et mer presist uttrykk enn et skille, skriver pressesjef Jens Brun-Pedersen.

Ber om avklaring fra statsministeren

Erna-Solberg2_Statsministerens-kontor-Flickr.jpg
Human-Etisk Forbund har sendt brev til Erna Solberg etter hennes motstridende uttalelser om skolegudstjenester.

– Opplysningsvesenets fond tilhører det norske folk

Tom-Hedalen-Kristiansand-2016.jpg
Fondet stammer fra en tid uten religionsfrihet, og nå bør det brukes til å bygge livssynsåpne seremonirom, skriver styreleder Tom Hedalen.

Pensjonsforslag viderefører historisk urett

Stortinget-lovebakken.jpg
Human-Etisk Forbund kan ikke støtte at staten opprettholder eksklusive pensjonstilskudd til Den norske kirke.

Advarer mot spesialregler for kirkeregnskap

kristin_mile_trapp_tine_poppe.jpg
Riksrevisjonen og Den norske Revisorforening slakter statens forslag til hvordan folkekirken skal føre sitt regnskap.

Grip sjansen, Helleland!

_POP3261_hef_tom_hedalen.jpg
Dagens finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn hindrer reell religionsfrihet, skriver styreleder Tom Hedalen.

Landsstyret krever lik behandling av alle livssyn

Gamle Aker kirke er Oslos eldste kirke, som fortsatt er i bruk. Det sier seg selv at det gjør den til et populært sted for påskefeiring og det gjør at sogneprest Sylvi Baardseth Panjwani er en travel dame både før og etter påskeuken.
 
Aktiv i Oslo fulgte prest Sylvi Baardseth Panjwani på jobb.
HEF er skuffet over at Stortinget og regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av tros- og livssynssamfunn.

Fra én statskirkeordning til en annen?

Skrevet av Kristin Mile Nyheter Skille stat og kirke HEF i media
Lovebakken-Stortinget_Foto-Silje-R-Kampesaeter_AktiviOslo.jpg
Mye gjenstår før skilsmissen mellom stat og kirke er reell, skriver generalsekretær Kristin Mile.

Taper millioner i kommunal støtte

Kristin-med-logo.jpg
Human-Etisk Forbund og andre tros- og livssynssamfunn får jevnt over mindre støtte enn de har krav på fra kommunene. Det viser en rapport fra fylkeslaget i Buskerud.

Vil det være behov for Human-Etisk Forbund i fremtiden?

Human-fremtid-avisoppslag.jpg
I år er det 60 år siden forbundet ble stiftet og det er viktig å se fremover. Vil det være behov for en sekulær organisasjon og et livssynssamfunn i Norge om noen år? Vi har stilt disse spørsmålene til folk som kjenner forbundet godt.

Ryktene om statskirkens død er betydelig overdrevet

Skrevet av Lars-Petter Helgestad Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke
stortinget_illustrasjon
– Regjeringen vil dessverre ikke endre alt som gjør Den norske kirke til en statskirke, skriver Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund.

Nei, det er ikke "slutt på statskirken".

kirke.jpg
21. mai 2012 behandlet Stortinget statskirkeforliket. Grunnlovsendringene trer i kraft umiddelbart. Men, dette er absolutt ingen "slutt på statskirken".

En sekulær stat og et inkluderende samfunn

stortinget_illustrasjon
Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat og et inkluderende samfunn. Det betyr at staten, offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere spesifikke religioner.

Statskirkeordningen lever fremdeles

Stat og kirke er tett sammenvevd i Norge, gjennom både lover og praksis, nasjonalt og lokalt.

Landstyret: Regjeringen vil endre Grunnloven

Regjeringen_gudshånd.jpg
Landsstyret i Human-Etisk Forbund oppfordrer stortinget til å avvise et forslag som vil holde lønnskompensasjon for avvikling av presteboliger unna potten som fordeles til de andre tros- og livssynssamfunnene.

- Radikal islam er en trussel mot humanistiske verdier

Tom_Hedalen_tenkeren_Christian_Johander.JPG
Tom Hedalen er gjenvalgt som hovedstyreleder i Human-Etisk Forbund. Nå vil han skjerpe religionskritikken ytterligere, endre finansieringen av tros- og livssynssamfunn og rette blikket mot verden.

Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Staten tar skritt i retning av et fremtidig, endelig skille mellom stat og kirke, men et tydelig skille er det ikke. Les vår høringsuttalelse til Kulturdepartementet.