Hopp til hovedinnhold

Skille stat og kirke

Ny tros- og livssynslov: – Et viktig skritt i retning av full livssynslikestilling

Stortinget-HEF-00353_1000.jpg
På onsdag la Familie- og kulturkomiteen på Stortinget fram sin innstilling til ny tros- og livssynslov.

Religionsfriheten skal gjelde alle, ikke bare den religionen man selv tilhører

familievernkontor-skilsmisse.jpg
Hva om et homofilt par med barn i en skilsmisseprosess må gå til obligatorisk mekling på et kirkelig kontor, etter å ha slitt med fordømmende holdninger fra kristne hele livet?

Kirken bør trekke seg ut av familieverntjenesten

Nyheter Skille stat og kirke
Photo-by-Tim-Gouw-from-Pexels-HEF-01258_1000.jpg
Familievernkontorene utfører lovpålagte, offentlige oppgaver som obligatorisk mekling ved skilsmisse.

Kirken bør trekke seg ut av familieverntjenesten

Familievernkontorene utfører lovpålagte, offentlige oppgaver som obligatorisk mekling ved skilsmisse.

– Angående kirkevalg er jeg dessverre enig med biskop Nordhaug

Skrevet av Christian Lomsdalen - Nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skille stat og kirke
Når det kommer til hvor kirkevalget skal avholdes, er Human-Etisk Forbund enig med konservative krefter i kirken.

Fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg

Skrevet av Trond Enger - generalsekretær i Human-Etisk Forbund Nyheter Skille stat og kirke HEF i media
Stemmeboks-HEF-00408_1920.jpg
Det overrasker ikke at Åpen folkekirke vil at det skal være lovfestet at Den norske kirke (fortsatt) skal ha sine valg samtidig med offentlige valg - i tilstøtende lokaler.

Kirkevalget må skilles fra kommune- og fylkestingsvalget

kirkevalg_illustrasjonsbilde_bredde.jpg
LANDSMØTET 2019: Kirkeloven setter krav om at valg i Kirken skal foregå samtidig med og i umiddelbar nærhet til valg til de offentlige demokratiske institusjonene. Human-Etisk Forbund krever at interne valg i tros- og livssynssamfunn skilles fra offentlige valg.

På tide å skille kommune og kirke

pexels-photo tom kirke.jpg
LANDSMØTET 2019: Mens de fleste går rundt med den overbevisningen at stat og kirke er skilt i Norge, ser vi nå en motsatt tendens i kommunene. Det som burde være opplagte oppgaver for fellesskapet, blir nå flere steder overlatt til Den norske kirke å ta seg av.

Forventer likebehandling av livssyn

tale_sol_himmel.png
LANDSMØTET 2019: Før sommeren kommer Regjeringen med sine forslag for å sikre et livssynsåpent samfunn i Norge. Human-Etisk Forbund forventer at likebehandling står i sentrum for Regjeringens nye politikk.

Ny undersøkelse fra Den norske kirke bekrefter svekket gudstro

pexels-kirke-kors-himmel.jpeg
Selv blant medlemmer i Den norske kirke er det et mindretall som tror på Gud, viser en ny undersøkelse fra Borg bispedømme.