Hopp til hovedinnhold

Skille stat og kirke

Norge har fortsatt en statskirke

pexels-photo tom kirke.jpg
Vi har fortsatt, i realiteten, en statskirke i Norge. Det er fortsatt mange koblinger og mye særbehandling igjen, selv etter grunnlovsendringene i 2012 og den nye Trossamfunnsloven i 2021.

Høringssvar: ny økonomiforskrift for Den norske kirkes sokn

Skille stat og kirke Høringer
Høringssvar.jpg
Den norske kirkes lokale regnskap bør føres etter regnskapsloven. Jo tidligere departementet sørger for dette, jo raskere kan kirken tilpasse seg sin nye rolle som ikke-statlig og ikke-kommunal virksomhet, skriver Human-Etisk Forbund i et nylig innsendt høringssvar til Barne- og familiedepartementet.

Ny tros- og livssynslov: – Et viktig skritt i retning av full livssynslikestilling

Stortinget-HEF-00353_1000.jpg
På onsdag la Familie- og kulturkomiteen på Stortinget fram sin innstilling til ny tros- og livssynslov.

Religionsfriheten skal gjelde alle, ikke bare den religionen man selv tilhører

familievernkontor-skilsmisse.jpg
Hva om et homofilt par med barn i en skilsmisseprosess må gå til obligatorisk mekling på et kirkelig kontor, etter å ha slitt med fordømmende holdninger fra kristne hele livet?

Kirken bør trekke seg ut av familieverntjenesten

Nyheter Skille stat og kirke
Photo-by-Tim-Gouw-from-Pexels-HEF-01258_1000.jpg
Familievernkontorene utfører lovpålagte, offentlige oppgaver som obligatorisk mekling ved skilsmisse.

Kirken bør trekke seg ut av familieverntjenesten

Familievernkontorene utfører lovpålagte, offentlige oppgaver som obligatorisk mekling ved skilsmisse.

– Angående kirkevalg er jeg dessverre enig med biskop Nordhaug

Skrevet av Christian Lomsdalen - Nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skille stat og kirke
Når det kommer til hvor kirkevalget skal avholdes, er Human-Etisk Forbund enig med konservative krefter i kirken.

Fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg

Skrevet av Trond Enger - generalsekretær i Human-Etisk Forbund Nyheter Skille stat og kirke HEF i media
Stemmeboks-HEF-00408_1920.jpg
Det overrasker ikke at Åpen folkekirke vil at det skal være lovfestet at Den norske kirke (fortsatt) skal ha sine valg samtidig med offentlige valg - i tilstøtende lokaler.

Kirkevalget må skilles fra kommune- og fylkestingsvalget

kirkevalg_illustrasjonsbilde_bredde.jpg
LANDSMØTET 2019: Kirkeloven setter krav om at valg i Kirken skal foregå samtidig med og i umiddelbar nærhet til valg til de offentlige demokratiske institusjonene. Human-Etisk Forbund krever at interne valg i tros- og livssynssamfunn skilles fra offentlige valg.

På tide å skille kommune og kirke

pexels-photo tom kirke.jpg
LANDSMØTET 2019: Mens de fleste går rundt med den overbevisningen at stat og kirke er skilt i Norge, ser vi nå en motsatt tendens i kommunene. Det som burde være opplagte oppgaver for fellesskapet, blir nå flere steder overlatt til Den norske kirke å ta seg av.