Hopp til hovedinnhold

Seremonirom for alle

Seremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til gravferd og andre seremonier. Gjennom å tilrettelegge for seremonilokaler kan kommunene planlegge for fremtiden.

– Opplysningsvesenets fond tilhører det norske folk

Tom-Hedalen-Kristiansand-2016.jpg
Fondet stammer fra en tid uten religionsfrihet, og nå bør det brukes til å bygge livssynsåpne seremonirom, skriver styreleder Tom Hedalen.

– Kapellet er et kommunalt bygg

Gravferd-blomster-happyman.jpg
HEF i Aust-Agder har vunnet fram i kampen for at Arendal skal tilby sine innbyggere et livssynsåpent gravferdslokale.

Gravplassordningen

pexels-photo-graveyard.jpg
Human-Etisk Forbund ønsker en livssynsnøytral gravplasslov med et tydelig kommunalt ansvar.

Seremonirom for alle

Salten_krematorium.jpg
Seremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til gravferd og andre seremonier. Gjennom å tilrettelegge for seremonilokaler kan kommunene planlegge for fremtiden.

Viktig å ha seremonirom for alle

Salten_krematorium.jpg
Som humanetiker er jeg opptatt av seremonier og seremonirom som ivaretar og respekterer både minoriteter og andre, skriver Birgit Blekken, styreleder for Human-Etisk Forbund i Fredrikstad.