Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat og et inkluderende samfunn. Det betyr at staten, offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere spesifikke religioner.

Statskirkeordningen lever fremdeles

Stat og kirke er tett sammenvevd i Norge, gjennom både lover og praksis, nasjonalt og lokalt.

Tviholder på tvilsomt selskap

stortinget_illustrasjon
Iran, Kuwait, Saudi-Arabia, Qatar og Norge. Hva gjør Norge fortsatt i dette selskapet?

Blasfemiparagrafen fjernes

Kristin_Mile_arbeidspult_foto_Christian_Johander.JPG
Når stortinget møtes tirsdag vil Høyre og FrP foreslå å fjerne blasfemiparagrafen. En ringerunde Human-Etisk Forbund har gjort til de ulike partiene tyder på at forslaget vil få flertall i Stortinget og at bestemmelsen dermed vil være historie.

Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Staten tar skritt i retning av et fremtidig, endelig skille mellom stat og kirke, men et tydelig skille er det ikke. Les vår høringsuttalelse til Kulturdepartementet.

Høringsuttalelse om NRK-plakaten

Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring med høringsfrist 3. september. Les vårt høringssvar.