Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat og et inkluderende samfunn. Det betyr at staten, offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere spesifikke religioner.

Kritiserer Norge i FN-rapport

2018_FN-flagget_Kred_FrodeOverlandAndersen_UD.jpg
Norges innsats for livssynsfrihet og asylsøkeres rettigheter får kritikk i ny rapport fra NGO Forum for menneskerettigheter.

Klare forventninger til den nye regjeringen

2018_ny regjering_kred_SMK.jpg
UTTALELSE FRA LANDSSTYRET: Human-Etisk Forbund er positive til signalene den nye Solberg-regjeringen gir på livssynsområdet.

Høringssvar om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

kirke.jpg
Human-Etisk Forbund er kritiske til at forslaget legger opp til fortsatt særbehandling av Den norske kirke.

Det går bra, Ropstad

Skrevet av Agnieszka Bryn Nyheter Sekulær stat HEF i media
Girls-just-wanna_Polen-abort-demonstrasjon-menneskerettigheter_Foto-Iga_Lubczanska-Flickr.jpg
KrF har rett i at konservative kristne verdier er under press. Heldigvis, skriver kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn.

SV og Venstre vil fjerne kirken fra Grunnloven

Audun-Lysbakken_Trine-Skei-Grande_Flickr.jpg
To partier har fremmet forslag om å gjøre Grunnloven livssynsnøytral. – Et viktig steg mot full religionsfrihet, sier Kristin Mile.

Ti tegn på at statskirken lever

Skrevet av Lars-Petter Helgestad Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke HEF i media Valg
Tavle-statskirken-lever_u-tekst4.jpg
Det er fortsatt tette bånd mellom stat og kirke i Norge, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad.

Stat og kirke: ikke fullt skille ennå

Skrevet av Jens Brun-Pedersen Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke HEF i media
jens_2310_col.jpg
– Endrede relasjoner er et mer presist uttrykk enn et skille, skriver pressesjef Jens Brun-Pedersen.

Debatten om finansiering av tros- og livssynssamfunn

Katarina_kyrka_&_Stockholms_moské.JPG
Stat og kommune bruker ca. 5 milliarder kroner årlig på Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Er det riktig bruk av offentlige midler?

En tredje vei

Skrevet av Bente Sandvig og Jens Brun-Pedersen Nyheter Sekulær stat Skole HEF i media
stortinget-park.jpg
– Det må være mulig å finne en slags tredje vei, mellom statskirke og monokultur på den ene side og en modell der stat og samfunn er underlagt samme strenge sekularisme.

– Vi trenger noen grunnleggende fellesverdier

_POP3261_hef_tom_hedalen.jpg
Kan vi la være å jobbe mot ulikheter, ulikestilling og diskriminering? spør Tom Hedalen.

– Ja til et liberalt og inkluderende Norge

Gronland-moske-byliv-gate.jpg
En konfronterende tilnærming til islam skaper flere problemer enn den løser, skriver fagsjef Bente Sandvig med flere.

Advarer mot spesialregler for kirkeregnskap

kristin_mile_trapp_tine_poppe.jpg
Riksrevisjonen og Den norske Revisorforening slakter statens forslag til hvordan folkekirken skal føre sitt regnskap.

Ryktene om statskirkens død er betydelig overdrevet

Skrevet av Lars-Petter Helgestad Nyheter Sekulær stat Skille stat og kirke
stortinget_illustrasjon
– Regjeringen vil dessverre ikke endre alt som gjør Den norske kirke til en statskirke, skriver Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund.

Nei, det er ikke "slutt på statskirken".

kirke.jpg
21. mai 2012 behandlet Stortinget statskirkeforliket. Grunnlovsendringene trer i kraft umiddelbart. Men, dette er absolutt ingen "slutt på statskirken".

En sekulær stat og et inkluderende samfunn

stortinget_illustrasjon
Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat og et inkluderende samfunn. Det betyr at staten, offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere spesifikke religioner.

Statskirkeordningen lever fremdeles

Stat og kirke er tett sammenvevd i Norge, gjennom både lover og praksis, nasjonalt og lokalt.

Debatten om ytringsfrihet og blasfemi

Hamza-kashgari-saudi-blogger-arrested-for-writting-verses-on-the-prophet-mohammed-birthday.gif
Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. At ulike meninger kan brytes mot hverandre i fri debatt gjør at verden kan komme fremover, at nye ideer kan vinne frem og at utdaterte oppfatninger kan motbevises. Allikevel er ytringsfriheten aldri absolutt.

Tviholder på tvilsomt selskap

stortinget_illustrasjon
Iran, Kuwait, Saudi-Arabia, Qatar og Norge. Hva gjør Norge fortsatt i dette selskapet?

Blasfemiparagrafen fjernes

Kristin_Mile_arbeidspult_foto_Christian_Johander.JPG
Når stortinget møtes tirsdag vil Høyre og FrP foreslå å fjerne blasfemiparagrafen. En ringerunde Human-Etisk Forbund har gjort til de ulike partiene tyder på at forslaget vil få flertall i Stortinget og at bestemmelsen dermed vil være historie.

Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Staten tar skritt i retning av et fremtidig, endelig skille mellom stat og kirke, men et tydelig skille er det ikke. Les vår høringsuttalelse til Kulturdepartementet.

Høringsuttalelse om NRK-plakaten

Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring med høringsfrist 3. september. Les vårt høringssvar.