Hopp til hovedinnhold

Opplysningsvesenets fond

Vi mener at Opplysningsvesenets fond tilhører det norske folk.

Opplysningsvesenets fond har sin opprinnelse i en tid da det ikke var religionsfrihet i Norge. Fondet er i dag i statens eie, men regjeringen Solberg vurderer å gi bort fondet til Den norske kirke.

Human-Etisk Forbund mener at fondet pga. sin opprinnelse må tilhøre staten og det norske folk.

Hva er Opplysningsvesenets fond?

Et statlig fond som historisk har finansiert kirke- og skolevesenet.

Fondet har sin opprinnelse fra middelalderen, da den katolske kirken eide store eiendommer i Norge som de bl.a. fikk i bytte mot avlat. Ved reformasjonen i 1537 tok kongen over eiendommene, og etter hvert ble mye solgt for å gi penger i statskassa og betale for drift av kirken (geistligheten) og skolevesenet (opplysningen).

Da Grunnloven ble opprettet i 1814 ble paragraf 106 (nå endret til § 116) formulert spesielt for å sikre at verdiene skulle komme kirken til gode. Og i 1821 ble altså Opplysningsvesenets fond opprettet. Den norske kirke er etter 1963 fremdeles den eneste organisasjonen som får penger fra fondet.

Siden opprettelsen av fondet har staten overtatt mer og mer av av den kirkefinansieringen som tidligere var fondets oppgave.

Hva består Opplysningsvesenets fond av?

Fondets består av milliardverdier i landeiendommer, verdipapirer m.m.

Opplysningsvesenets fond er blant Norges største grunneiere. Fondet eier bygninger, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter, landbruksarealer og verdipapirer til en anslått verdi på mellom 3,5 og 7 milliarder kroner.

Høringssvar: ny lov om Opplysningsvesenets fond

Høringssvar.jpg
Vi mener den nye loven om Opplysningsvesenets fond utfordrer likebehandlingsprinsippet i Grunnloven

Oppsiktsvekkende maktavståelse fra Stortinget

Skrevet av Even Gran - seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund Nyheter Opplysningsvesenets fond
Stortinget-lovebakken.jpg
Et enstemmig storting legger opp til at Den norske kirke skal få førstevalget og grovt sett få forsyne seg med det de vil ha av Opplysningsvesenets fond.

Vil la Kirken overta svære eiendommer

Telegrafbukta-Troms_Foto-Harald-Groven_Flickr.jpg
– Det vil være et historisk ran av det norske folk, sier styreleder Tom Hedalen.

Opplysningsvesenets fond tilhører det norske folk

Universitetet-i-Oslo-Blindern---Foto-MagneG-Flickr.jpg
UTTALELSE FRA LANDSMØTET: Staten har nå en unik mulighet til å sikre både fortidens verneverdige kirkebygg og fremtidens seremonilokaler for alle.

Milliardgave til Den norske kirke?

Skrevet av Tom Hedalen Nyheter Skille stat og kirke HEF i media Opplysningsvesenets fond
Tom Hedalen_0017_crop.JPG
I arbeidet med å skille stat og kirke er nå turen kommet til å ta tak i en av middelalderens etterlevninger, skriver styreleder Tom Hedalen om Opplysningsvesenets fond.

– Opplysningsvesenets fond tilhører det norske folk

Tom-Hedalen-Kristiansand-2016.jpg
Fondet stammer fra en tid uten religionsfrihet, og nå bør det brukes til å bygge livssynsåpne seremonirom, skriver styreleder Tom Hedalen.

Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Staten tar skritt i retning av et fremtidig, endelig skille mellom stat og kirke, men et tydelig skille er det ikke. Les vår høringsuttalelse til Kulturdepartementet.