Hopp til hovedinnhold

Det offentlige skal møte alle livssyn likt

Problematisk at prester overbringer dødsbudskap

Trond-Enger-portrett2.jpg
– Flesteparten av befolkningen er ikke-troende. Da er det unaturlig at et trossamfunn får denne oppgaven, sier vår generalsekretær.

Høringssvar om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret

Felthumanist-uniform-Forsvaret.jpg
HEF berømmer at endringene i befolkningens tros- og livssynstilknytning tas på alvor, men stiller spørsmål ved stillingsbetegnelsene.

Klare forventninger til den nye regjeringen

2018_ny regjering_kred_SMK.jpg
UTTALELSE FRA LANDSSTYRET: Human-Etisk Forbund er positive til signalene den nye Solberg-regjeringen gir på livssynsområdet.

Likebehandling eller særstilling?

Bente Sandvig_4_breddebilde.jpg
Fagsjef Bente Sandvig kommenterer reaksjonene på regjeringsplattformens del om livssynspolitikk.

Slutt på likebehandlingen av livssyn?

Linda-Hofstad-Helleland_Seminar-Kulturdepartementet-2016.jpg
Det ser dessverre ikke ut som om kulturministeren går inn for å behandle folk i Norge likeverdig, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad.

Høringssvar om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

kirke.jpg
Human-Etisk Forbund er kritiske til at forslaget legger opp til fortsatt særbehandling av Den norske kirke.

Mye positivt i ny livssynslov

stained-glass-1589648_1920.jpg
– Men vi er svært kritiske til at andre tros- og livssynssamfunn ikke lenger skal få like mye støtte per medlem som Den norske kirke, sier generalsekretær Kristin Mile.

Å miste privilegier

jens_2310_col.jpg
I debatten om et lite kors på kirkegårdsporten på Kvernes kan jeg bidra til å senke blodtrykket hos enkelte, skriver pressesjef Jens Brun-Pedersen.

Høringssvar om NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit

pexels-innvandring-flyktning-asyl-migrant-himmel.jpg
Human-Etisk Forbund vil sterkt advare mot å gi kulturelt hegemoni, flertall eller «tradisjon» forrang eller spesielle privilegier.

Politiet bør overbringe dødsbudskap

Politisperring.jpg
UTTALELSE FRA LANDSMØTET: Politiet bør ta det hele og fulle ansvaret for å overlevere dødsbudskap til pårørende.

Finansiering må knyttes til medlemskap

pexels-photo tom kirke.jpg
Uttalelse fra landsstyret: Det er på tide med reell likebehandling av tros- og livssynssamfunn, knyttet til aktivt medlemskap.

Norges første felthumanist

Felthumanist-Ida-Helene-Henriksen_Foto-Anja-Bratt.jpg
1. februar tiltrer Ida Helene Henriksen stillingen som felthumanist i Forsvaret, og med det er feltprestenes monopol forbi.

Debatten om finansiering av tros- og livssynssamfunn

Katarina_kyrka_&_Stockholms_moské.JPG
Stat og kommune bruker ca. 5 milliarder kroner årlig på Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Er det riktig bruk av offentlige midler?

Prestemonopolet vil opphøre

Chaplaincy-konferanse-dialogsamtale2.jpg
– Prestetjenestene i fengsler, sykehus og forsvar bør inkludere andre tros- og livssynssamfunn.

Livssynstjenester i fremtidens Norge

Chaplaincy-konferanse-program.jpg
150 deltakere utforsket veien videre for tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner under konferansen "Chaplaincy på norsk".

– Vi trenger noen grunnleggende fellesverdier

_POP3261_hef_tom_hedalen.jpg
Kan vi la være å jobbe mot ulikheter, ulikestilling og diskriminering? spør Tom Hedalen.

Pensjonsforslag viderefører historisk urett

Stortinget-lovebakken.jpg
Human-Etisk Forbund kan ikke støtte at staten opprettholder eksklusive pensjonstilskudd til Den norske kirke.

Advarer mot spesialregler for kirkeregnskap

kristin_mile_trapp_tine_poppe.jpg
Riksrevisjonen og Den norske Revisorforening slakter statens forslag til hvordan folkekirken skal føre sitt regnskap.

En trussel mot tros- og livssynsfriheten

Tom5b.jpg
Å være registrert i en organisasjon som du ikke har meldt deg inn i selv oppleves som krenkende og urettferdig.

Felthumanister i Forsvaret

Humanistisk morgensamling i Forsvaret.jpg
Nå er det for første gang mulig å søke på jobb som felthumanist og feltimam i Forsvaret.

Grip sjansen, Helleland!

_POP3261_hef_tom_hedalen.jpg
Dagens finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn hindrer reell religionsfrihet, skriver styreleder Tom Hedalen.

Landsstyret krever lik behandling av alle livssyn

Gamle Aker kirke er Oslos eldste kirke, som fortsatt er i bruk. Det sier seg selv at det gjør den til et populært sted for påskefeiring og det gjør at sogneprest Sylvi Baardseth Panjwani er en travel dame både før og etter påskeuken.
 
Aktiv i Oslo fulgte prest Sylvi Baardseth Panjwani på jobb.
HEF er skuffet over at Stortinget og regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av tros- og livssynssamfunn.

Vil øke kunnskapen hos politikerne

Kristin_Mile_arbeidspult_foto_Christian_Johander.JPG
Kristin Mile kontakter politikere og utlendingsmyndigheter for å bidra til økt kunnskap, etter at kun kristne ble inkludert i ny asylavtale.

Forfulgte ateister utelatt fra asylavtale

Raif-Badawi-demonstrasjon---januar-2016.jpg
Kristin Mile reagerer på at KrF og Frp «glemte» ateister og andre minoriteter i avtalen om hvordan asylsøkere som er forfulgt for sitt livssyn skal behandles.

Da Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen

European_Court_of_Human_Rights_strasbourg.jpg
I 1997 gikk åtte foreldrepar til sak mot den norske stat for brudd på menneskerettighetene i faget KRL. Norge ble til slutt dømt, faget ble endret og staten måtte betale saksomkostninger.

En sekulær stat og et inkluderende samfunn

stortinget_illustrasjon
Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat og et inkluderende samfunn. Det betyr at staten, offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere spesifikke religioner.

Gravplassordningen

pexels-photo-graveyard.jpg
Human-Etisk Forbund ønsker en livssynsnøytral gravferdslov med et tydelig kommunalt ansvar.

Seremonirom for alle

Salten_krematorium.jpg
Seremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til gravferd og andre seremonier. Gjennom å tilrettelegge for seremonilokaler kan kommunene planlegge for fremtiden.

Religiøse plagg og symboler

Politisperring.jpg
Bruk av religiøst og politisk betingede plagg og symboler i domstolene og i politiet er spørsmål som krever en samordnet og gjennomreflektert politikk.

Debatten om seremonirom for alle

Salten_krematorium.jpg
Livssynsnøytrale seremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn. Alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter. I dag er det få kommuner som har gode nok seremonirom alle kan bruke.

Høringsuttalelse om NRK-plakaten

Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring med høringsfrist 3. september. Les vårt høringssvar.