Hopp til hovedinnhold

Stat, religion og samfunn

Økende mangfold i befolkningen gjør det nødvendig å se med nye øyne på gjeldende ordninger. Det ikke er nok at staten bare har en kirkepolitikk, den må ha et helhetlig forhold til saksområdet tro og livssyn.

Vil HEF legge ned Den norske kirke?

Nei, det er statskirkeordningen vi er motstander av.

I diskusjonene om det nære forholdet mellom staten og Den norske kirke (Dnk) opplever noen at HEF er en motstander av at Dnk finnes. Dette stemmer ikke.

HEF er mot ordningen med at Dnk skal være statskirke. Den dagen det skjer blir Dnk et stort trossamfunn som kan styre seg selv fordi de får frihet fra staten slik andre tros- og livssynssamfunn allerede har.

119.000 barn kan være ulovlig registrert

Humanistisk-navnefest-HEF-00193_500_jpg.jpg
Human-Etisk Forbund har på vegne av syv personer sendt inn en klage til Datatilsynet, knyttet til Den norske kirkes medlemsregister. Er ditt barn også registrert uten at du vet det?

Oppsiktsvekkende maktavståelse fra Stortinget

Skrevet av Even Gran - seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund Nyheter Opplysningsvesenets fond
Stortinget-lovebakken.jpg
Et enstemmig storting legger opp til at Den norske kirke skal få førstevalget og grovt sett få forsyne seg med det de vil ha av Opplysningsvesenets fond.

Ny tros- og livssynslov: – Et viktig skritt i retning av full livssynslikestilling

Stortinget-HEF-00353_1000.jpg
På onsdag la Familie- og kulturkomiteen på Stortinget fram sin innstilling til ny tros- og livssynslov.

Religionsfriheten skal gjelde alle, ikke bare den religionen man selv tilhører

familievernkontor-skilsmisse.jpg
Hva om et homofilt par med barn i en skilsmisseprosess må gå til obligatorisk mekling på et kirkelig kontor, etter å ha slitt med fordømmende holdninger fra kristne hele livet?

– Tenk langsiktig og ikke gi dere

Tildekket feb2020_Foto Magne Kvalbein.jpg
Etter mange års jobbing, har endelig Hamar kommune fått på plass et seremonirom som passer til alle livssyn. Magne Kvalbein i Human- Etisk Forbund Hamar og omegn lokallag mener at langsiktig jobbing, og positivitet har vært nøkkelen til suksess.

Vi ønsker en offentlig støtteordning for utbrytere fra religion

loneliness-2308923_1920.jpg
Norge bruker milliarder for å sikre religionsfriheten, men bruker ingenting for å sikre friheten til å slippe unna. Det vil Human-Etisk Forbund gjøre noe med.

Kirken bør trekke seg ut av familieverntjenesten

Nyheter Skille stat og kirke
Photo-by-Tim-Gouw-from-Pexels-HEF-01258_1000.jpg
Familievernkontorene utfører lovpålagte, offentlige oppgaver som obligatorisk mekling ved skilsmisse.

Kirken bør trekke seg ut av familieverntjenesten

Familievernkontorene utfører lovpålagte, offentlige oppgaver som obligatorisk mekling ved skilsmisse.

– Angående kirkevalg er jeg dessverre enig med biskop Nordhaug

Skrevet av Christian Lomsdalen - Nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skille stat og kirke
Når det kommer til hvor kirkevalget skal avholdes, er Human-Etisk Forbund enig med konservative krefter i kirken.

Fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg

Skrevet av Trond Enger - generalsekretær i Human-Etisk Forbund Nyheter Skille stat og kirke HEF i media
Stemmeboks-HEF-00408_1920.jpg
Det overrasker ikke at Åpen folkekirke vil at det skal være lovfestet at Den norske kirke (fortsatt) skal ha sine valg samtidig med offentlige valg - i tilstøtende lokaler.