Hopp til hovedinnhold

Skolegudstjenester

Human-Etisk Forbund arbeider for en skole som inkluderer alle barn, uansett livssyn. Derfor ønsker vi ikke forkynnende virksomhet i skolen.

Vi mener det er galt å praktisere religion i skolen, da det bør være et klart skille mellom kunnskapsformidling og deltakelse i religiøse handlinger. Det virker også ekskluderende for elever med andre livssyn enn kristendom. Det burde være i skolens interesse å ivareta alle barna, og overlate religionsutøvelsen til en sak for foreldrene.

Se råd og regelverk om skolegudstjenester

Ikke greit med digital gudstjeneste i klasserommet

NTB_1782291818.jpg
I år får norske skoler tilbud om digitale gudstjenester. Hva skjer da med fritaksretten? Hva skjer med det likeverdige, alternative tilbudet som elevene har krav på?

Foreldre kan ta med barna i kirken selv

Skrevet av Christian Lomsdalen med lektor i videregående og nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skolegudstjenester HEF i media Fritak fra religiøse aktiviteter
Christian-Lomsdalen-HEF-01126_1920.jpg
Skolen skal skape gode fellesskap og arenaer for refleksjon og samhold. Derfor bør ikke skolene legge opp til deltakelse i trossamfunns religiøse ritualer.

Veilederen for skolegudstjenester må revideres

Skrevet av Christian Lomsdalen - lektor & Nestleder i Human-Etisk Forbund Nyheter Skolegudstjenester HEF i media Fritak fra religiøse aktiviteter
Christian-Lomsdalen-HEF-01126_1920.jpg
Dersom norske skoler skal ha muligheten til å ta med elevene på religionsutøvelse i skoletiden, må skoler og kommuner få strammere og bedre veiledning enn de får i dag.

På tide å skille kommune og kirke

pexels-photo tom kirke.jpg
LANDSMØTET 2019: Mens de fleste går rundt med den overbevisningen at stat og kirke er skilt i Norge, ser vi nå en motsatt tendens i kommunene. Det som burde være opplagte oppgaver for fellesskapet, blir nå flere steder overlatt til Den norske kirke å ta seg av.

Heller inkluderende skoleavslutninger

jens_2310_col.jpg
– Regjeringen glipper på et vesentlig punkt, skriver pressesjef Jens Brun-Pedersen.

Klare krav for å avholde skolegudstjenester

Prest-gudstjeneste-Astrup-kirke_Foto-Christian-Roar-Pedersen_Flickr.jpg
– Bra at vi har fått en nasjonal veileder med tre tydelige forutsetninger, sier Trond Enger.

Religiøse handlinger hører ikke til i skoletida

Skrevet av Jens Brun-Pedersen Nyheter Skolegudstjenester HEF i media
jens_2310_col.jpg
– Jeg regner med at Høyre vil gå imot KrFs forslag om å tvinge rektorene til å tilby gudstjenester i skoletida, skriver pressesjef Jens Brun-Pedersen.

Fylkesmennenes ansvar når barn går til skolegudstjeneste

pexels-kirke-kors-himmel.jpeg
UTTALELSE FRA LANDSMØTET: Human-Etisk Forbund mener at organisert religionsutøvelse ikke hører hjemme i en offentlig fellesskole.

Solberg svarer om skolegudstjenester

Erna-Solberg_Statsministerens-kontor-Flickr.jpg
Men generalsekretær Kristin Mile mener statsministerens svar er mangelfullt.

Ber om avklaring fra statsministeren

Erna-Solberg2_Statsministerens-kontor-Flickr.jpg
Human-Etisk Forbund har sendt brev til Erna Solberg etter hennes motstridende uttalelser om skolegudstjenester.