Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund engasjerer seg i etikken rundt anskaffelsen og anvendelsen av biologisk og medisinsk kunnskap, som oftest omtalt som bioteknologi.

Humanister er grunnleggende for fri forskning og ser det å utvikle og etablere ny, etterprøvbar kunnskap som et gode.

Medisinske framskritt som redder og bedrer menneskers liv, har historisk sett vært og er verdifulle resultater av forskning og klinisk utprøving av metoder som i sin tid ble ansett som eksperimentelle. Vi er tilhengere av vitenskapelige metoder og forskning som kilde til medisinske framskritt, samtidig som det er viktig å understreke at etisk debatt, åpenhet og innsyn er avgjørende innen et felt som bioteknologi hvor det er selve det menneskelige som er forskningsobjektet.

Utviklingen innenfor bioteknologi åpner opp for en rekke betenkelige og vanskelige sider som stiller krav til den etiske diskusjonen, dens rammeverk og innsyn. Det må svært tungtveiende argumenter til for å forby forskning. Desto viktigere er debatten i neste omgang om eventuell anvendelse av nyvunnet kunnskap.

Det er ingen prinsipiell forskjell på egg og sæd

Nyheter Bioetikk Høringer
Bente Sandvig og Even Gran på høring på stortinget.PNG
De nylige endringene i regjeringen åpner for at det nå er mulig for flertall for liberalisering av bioteknologiloven. Det er Human-Etisk Forbund glade for. Dette gjelder særlig muligheten for å åpne for eggdonasjon i Norge, samt adgang til å søke om assistert befruktning for enslige kvinner.

Høringssvar om endringer i bioteknologiloven

Bioetikk Høringer
Befruktet_eggcelle.jpg
Human-Etisk Forbund er kritisk innstilt til at forslaget i liten grad drøfter nye muligheter innen bioteknologi - som fremstilling av kjønnsceller fra somatiske celler.

Ta Stortingets vedtak om bioteknologi på alvor

Bioetikk Landsstyret Uttalelser
bioteknologi-dna_pixabay-CC0.jpg
Human-Etisk Forbund mener at den nye regjeringen stopper nødvendige endringer i bioteknologiloven.

Landskonferansen 2018

LK18-toppbilde2.jpg
ÅRETS TEMA: Utfordringer for humanismen – populisme, bioteknologi og humanismens stilling internasjonalt.

Egg- og sæddonasjon bør likestilles

MaxPixel-gravid-kvinne.jpg
UTTALELSE FRA LANDSSTYRET: Stortinget bør tillate ikke-anonym eggdonasjon.

Bioetikk

Bioteknologi_wikicommons.jpg
Human-Etisk Forbund engasjerer seg i etikken rundt anskaffelsen og anvendelsen av biologisk og medisinsk kunnskap, som oftest omtalt som bioteknologi.