Hopp til hovedinnhold

Abort i Norge

Det enkelte menneskes rett til å bestemme over egen kropp og eget liv står sentralt i et humanistisk menneskesyn. Når det gjelder abort, er det vanskelig å se at andre enn kvinnen selv er den som kan fatte beslutningen. Human-Etisk Forbund støtter retten til selvbestemt abort og dagens abortlov.

Dagens lov om selvbestemt abort legger opp til at det er kvinnen selv som avgjør innen 12. svangerskapsuke. Etter dette tidspunktet legger loven opp til at søknad om svangerskapsavbrudd må behandles i en nemnd. Etter 18. svangerskapsuke kan det ikke innvilges abort med mindre det foreligger alvorlige utviklingsavvik hos fosteret som ikke er forenelig med liv.

Den aktuelle politiske debatten her hjemme handler om hvorvidt man skal utvide grensen for selvbestemmelse og hvilke opplysninger man skal kunne få før 12. svangerskapsuke. Her har Human-Etisk Forbund ikke tatt stilling.

Abort i verden

Historisk har kvinners rett til å bestemme over egen kropp, seksualitet og reproduksjon alltid vært kontrollert og undertrykket av religion og autoritære regimer. Selv om bildet ikke er entydig, ser vi at kvinners rettigheter igjen er under press i mange land. Polen er et nærliggende eksempel på at kvinners rett til legale aborter begrenses eller fjernes. I flere land i Latin-Amerika straffes kvinner med mange år i fengsel dersom de dømmes for å ha fått utført abort.

Human-Etisk Forbund samarbeider med alle gode krefter om å sikre alle kvinners rett til trygge, lovlige aborter. Vi mener det er en helt grunnleggende menneskerettighet å ha tilgang til prevensjonsmidler og abort, så vel som svangerskapstilbud og god fødselsomsorg.

 

Relaterte artikler:

Vi står med polske kvinner

polsk abortsymbol med hashtagg Vi står med polske kvinner
Frihet til å bestemme i eget liv er en grunnleggende humanistisk verdi. Derfor vil vi vise vår støtte til polske kvinner, som nylig ble offer for nok en innstramming i abortrettigheter på grunn av kristenkonsverativ innblanding i politikken.  

– Strengere lover gir ikke færre aborter

Nyheter Abort Likestilling
berit-austveg-abort.jpg
– Hvorfor skal kvinner skamme seg for å ta ansvar for sitt eget livsløp og for sin egen familie? Legen og forfatteren, Berit Austveg skulle ønske at det ble slutt på skammen rundt abort.

Nei til endringer i abortloven

Nyheter Abort Høringer
Girls-just-wanna_Polen-abort-demonstrasjon-menneskerettigheter_Foto-Iga_Lubczanska-Flickr.jpg
HEF mener det er problematisk å lage politiske kompromisser på dette området.

HEF støtter dagens abortlov

2018_abortdemonstrasjon.jpg
UTTALELSE FRA LANDSSTYRET: Abortloven fungerer etter intensjonen, og diskriminerer ikke mennesker med ulike tilstander.

KrF vil utvide reservasjonsretten

Skrevet av Lars-Petter Helgestad Nyheter Abort HEF i media Valg
pexels-lege-sykehus-operasjon-helse.jpeg
Et punkt i KrFs partiprogram kan legge opp til en trosbasert uthuling av felles helserettigheter, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad.

Må samles i kampen mot ufrihet

Kvinner-Rwanda.jpg
Kjønnsbasert vold, sosial kontroll og kvinners rett til reproduktiv helse er viktige saker på den internasjonale kvinnedagen.

Samvittighetsfritak i arbeidslivet

pexels-lege-sykehus-operasjon-helse.jpeg
Høringssvar: Human-Etisk Forbund mener Samvittighetsutvalget har funnet en god måte å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre.

Høringssvar - reservasjonsordning for fastleger

Human-Etisk Forbund er svært kritisk til å åpne for en mulighet for fastleger til å reservere seg mot deler av de oppgavene legen har inngått avtale om og får betalt for. Les vårt høringssvar til Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet.