Hopp til hovedinnhold

Etikk og menneskesyn

Humanisme er et ikke-dogmatisk livssyn. Det betyr at i mange tilfeller finnes det ikke ett riktig, humanistisk svar på en etisk utfordring eller en politisk sak.

 

Et humanistisk livssyn kan i noen saker like gjerne føre til at man konkluderer med å være for eller mot - for eksempel når det gjelder aktiv dødshjelp (eutanasi). Derfor stimulerer Human-Etisk Forbund til etisk refleksjon om slike saker.

Ingen frihet uten ytringsfrihet

Skrevet av Seniorrådgiver og redaktør for antologien Ingen frihet uten ytringsfrihetArnfinn Pettersen Nyheter Ytringsfrihet
Arnfinn_toppbilde.jpg
Det er nødvendig å diskutere, grundig, saklig og med innestemme, hvordan vi skal skape et ytringsklima der det er plass til alle som ønsker å ytre seg.

Frokostmøte: hatefulle ytringer vs ytringsfrihet

Nyheter Ytringsfrihet
Frokostmøte_ytringsfrihet.jpg
Med mål om en mindre polarisert debatt om ytringsfrihet lanserer vi boka Ingen frihet uten ytringsfrihet.

Innspill til Ytringsfrihetskommisjonen

Skrevet av Seniorrådgiver livssyn Arnfinn Pettersen Nyheter Ytringsfrihet
ytringsfrihet.jpg
Human-Etisk Forbund har gitt sine innspill til den nasjonale Ytringsfrihetskommisjonen. Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. At ulike meninger kan brytes mot hverandre i fri debatt gjør at verden kan komme fremover, at nye ideer kan vinne frem og at utdaterte oppfatninger kan motbevises.

Vi står med polske kvinner

polsk abortsymbol med hashtagg Vi står med polske kvinner
Frihet til å bestemme i eget liv er en grunnleggende humanistisk verdi. Derfor vil vi vise vår støtte til polske kvinner, som nylig ble offer for nok en innstramming i abortrettigheter på grunn av kristenkonsverativ innblanding i politikken.  

Utredning om aktiv dødshjelp etterlyses

Skrevet av Generalsekretær Trond Enger Nyheter Aktiv dødshjelp HEF i media
Trond-Enger_mai2018b.jpg
NRK har den siste tiden latt oss få del i opplevelsene til familier som har reist til Sveits for å la sine kjære få hjelp til å dø. Felles for disse pasientene er at de har hatt såkalte terminale sykdommer der utfallet er døden.

Hat er ikke religionskritikk

Religioner.JPG
Et samfunn er ikke fritt uten ytringsfrihet, og Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Men hatefulle ytringer om religiøse grupper er ikke religionskritikk. Mange av ytringene de ledende personene i SIAN har kommet med er ikke religionskritikk, deres uttalelser mot muslimer er hat.

Humanistisk islamkritikk

islamkritikk-hvorfor kritiserer-aldri-human-etisk-forbund-islam.jpg
Hvorfor kritiserer dere alltid kristendommen og aldri islam? Dette er et spørsmål Human-Etisk Forbund ofte får. Det er imidlertid basert på en oppfatning vi mener er feil. For det stemmer ikke at vi «alltid kritiserer kristendommen».

– Strengere lover gir ikke færre aborter

Nyheter Abort Likestilling
berit-austveg-abort.jpg
– Hvorfor skal kvinner skamme seg for å ta ansvar for sitt eget livsløp og for sin egen familie? Legen og forfatteren, Berit Austveg skulle ønske at det ble slutt på skammen rundt abort.

Vi ønsker en offentlig støtteordning for utbrytere fra religion

loneliness-2308923_1920.jpg
Norge bruker milliarder for å sikre religionsfriheten, men bruker ingenting for å sikre friheten til å slippe unna. Det vil Human-Etisk Forbund gjøre noe med.

Det er ingen prinsipiell forskjell på egg og sæd

Nyheter Bioetikk Høringer
Bente Sandvig og Even Gran på høring på stortinget.PNG
De nylige endringene i regjeringen åpner for at det nå er mulig for flertall for liberalisering av bioteknologiloven. Det er Human-Etisk Forbund glade for. Dette gjelder særlig muligheten for å åpne for eggdonasjon i Norge, samt adgang til å søke om assistert befruktning for enslige kvinner.