Hopp til hovedinnhold

Virkelighetsforståelse

Humanister tror ikke livet har noen forutbestemt mening. Det gir både frihet og ansvar.

Det er ingen som har bestemt hvordan livene våre skal leves eller hva vi skal oppnå. Det er opp til hver enkelt å finne mening med sitt eget liv. Humanister tror ikke på overnaturlige vesener eller guddommeligheter, men mener at vitenskapelig metode er det beste verktøyet vi har for å forstå verden vi lever i. Humanister har først og fremst tro på mennesket.  

Å basere sin virkelighetsforståelse på vitenskapelig metode betyr at man aldri kan definere et endelig syn på tilværelsen, men hele tiden være åpen for ny informasjon og kunnskap som kan hjelpe oss å forstå verden vi lever i. Det innebærer også en erkjennelse av at vi aldri vil sitte på noen full og hel sannhet, men en visshet om at vi ser verden fra vårt eget perspektiv med våre egne forutsetninger, muligheter og begrensinger.

Det betyr også at vår forståelse av virkeligheten og av humanismen er i konstant forandring. 

Nordisk humanistmanifest 2016

Nordiske-humanistorganisasjoner-manifest.jpg
Nordisk humanistmanifest 2016 utgjør de nordiske humanistforbundenes idémessige fellesgrunnlag.

Religionsfrihet

religionsfrihet.jpg
Human-Etisk Forbund er tilhenger av religionsfrihet, slik dette er nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjoner

Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten

pexels-photo-9572.jpg
Humanister fremhever ofte vitenskapen og vitenskapelig metode som de beste kildene til kunnskap om verden, men her er det heller ingen evige sannheter. Vitenskapelige teorier blir og skal bli erstattet med bedre teorier ettersom vi lærer mer om verden.

Hva er meningen med livet?

light-person-woman-fire.jpg
Humanister mener at det er vi mennesker som selv har ansvar for å gi livet mening.

Humanister tror ikke på noen Gud eller guder

pexels-paraplyer-farger-himmel.jpg
Humanisme er et ikke-teistisk livssyn. Det betyr kort og godt at humanister ikke tror på noen guder eller noe overnaturlig.

Humanismen er et demokratisk livssyn

pexels-mennesker-by-gate.jpg
Demokratiet er med på å sikre grunnleggende humanistiske verdier som religion- og ytringsfrihet, likhet for loven, likestilling, og menneskerettigheter.

Norsk humanistmanifest 2006

227_kickoff_15.jpg
Humanismen er et livssyn som setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet. I Norge er dette livssynet også kjent som humanetikk.