Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund, Vestfold fylkeslag runder 5000 medlemmer!

Vestfold
Human-Etisk Forbund hadde nær 90 000 medlemmer ved årsskiftet og det er ny rekord. Human-Etisk Forbund Vestfold passerte 5 000 medlemmer i 2017, også det er rekord. Lokallagene i Vestfold hadde alle økning, som fordeler seg slik: Nord-Jarlsberg lokallag: + 4,3% Tønsberg lokallag: + 3,4% Larvik og Sandefjord lokallag: +3,5% Vestfold fylkeslag: +3,5%

Dette er økninger vi må tilbake til 80-tallet for å se lignende. Vi tror ikke dette har sammenheng med utmeldinger fra kirken, men at det i større grad er resultatet av innsats på lokalt frivillig arbeid, rekruttering og interesse for det humanistiske livssyn. Våre humanistiske seremonier setter også rekorder, hvilket bidrar til at flere blir kjent med oss, sier fylkesleder Unni Garbom.

I 2017 ble det satt ny rekord for Humanistisk konfirmasjon. 17,4 prosent av kullet for 2017, 10.509 konfirmanter, valgte Humanistisk konfirmasjon.

Påmeldingstallene for Humanistisk konfirmasjon i 2018 ser enda lysere ut. Da påmeldingsfristen gikk ut 1. oktober i fjor høst var hele 11 288 påmeldt – 18,2 prosent av årskullet.