Hopp til hovedinnhold

Sogn og Fjordane

Human-Etisk Forbund er ein livssynsorganisasjon med over 89 000 medlemer. I vårt fylke er vi ca. 940 medlemer fordelt på fire lokallag. Fylkeslaget har som oppgåve å vere bindeledd mellom HEF sine sentrale organ og lokallaga, og vi skal koordinere og samordne forbundet sine oppgåver i vårt fylke. Mesteparten av vår aktivitet er knytta til seremoniarbeid, men vi fokuserer også på å fremme kunnskapen om humanisme som livssyn.

Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane har vi per no kontor i Førde, og fylkeskontoret betjenes av Region Vest med kontorplass i Bergen. Lurar du på noko, ta gjerne kontakt!

 Fylkeslaget i Sogn og Fjordane består av:

Laila Schult, Leiar
Kristin Burø, Nestleiar
Dina Lefdal, Kasserar
Nils Olav Barvåg, Styremedlem
Terje Lyngstad, Styremedlem

Vara

  • Marit V Kaasen 
  • Bjarne Melvær Berge

 

Følg oss på Facebook! 

Kontakt

Fylkeskontor 488 98 300 Send epost