Hopp til hovedinnhold

Sogn og Fjordane

Human-Etisk Forbund er ein livssynsorganisasjon med over 90 000 medlemer. I vårt fylke er vi ca. 965 medlemer fordelt på fire lokallag. Fylkeslaget har som oppgåve å vere bindeledd mellom HEF sine sentrale organ og lokallaga, og vi skal koordinere og samordne forbundet sine oppgåver i vårt fylke.

Mesteparten av vår aktivitet er knytta til seremoniarbeid, men vi fokuserer også på å fremme kunnskapen om humanisme som livssyn.

Sogn og Fjordane

Fylkeskontoret for Sogn og Fjordane er samlokalisert med fylkeskontora for Hordaland og Rogaland og betjenes av Region Vest med kontorplasser i Bergen og Stavanger. Lurar du på noko, ta gjerne kontakt!

 Fylkeslaget i Sogn og Fjordane består av:

Leiar:              Magni Flyum
Nestleiar:        Gry Tokvam

Kasserar:         Dina Lefdal
Styremedlem:  Kristin Burø
Styremedlem:  Terje Lyngstad
Styremedlem:   Hans Christian Knudsen

Varamedlem:    Marit Varpe Kaasen
Varamedlem:    Bjarne Melvær Berge

Følg oss på Facebook! 

Kontakt

Fylkeskontor 488 98 300 Send epost

Neste arrangementer i

Fylkesside for Sogn og Fjordane