Hopp til hovedinnhold

Jane er frivillig i HEF Ytre Ryfylke

Nyheter Rogaland
Jane M. L. Moe har vært medlem siden 1982, og vært aktiv i HEF siden 1997. Og da spesielt med Humanistisk konfirmasjon – både som kursleder og konfirmasjonsansvarlig. Hun er opptatt av at ungdom i Ryfylke skal ha et valg i forhold til konfirmasjon de også, og syns alle HEF sine seremonier er flotte! Vi har tatt en prat med Jane og hørt litt om hva det vil si å være frivillig i HEF.

Kan du fortelle litt om deg selv og det du gjør i HEF?

Jeg er sykepleier og jobber som Virksomhetsleder i kommunen. En synlig humanist i miljøet. I HEF har jeg fått være med på å utvikle et Konfirmasjonskurs med gode tema som vi får fine tilbakemeldinger på. Jeg er også medlem av HEF’s Kriseberedskapsgruppe.  

 

Hvorfor jobber du med konfirmasjon og hva får du igjen for det?

Å få jobbe med konfirmasjonskurs synes jeg er viktig og givende. Det er interessant å diskutere med ungdommer, få de til å utvide tankeperspektivet, til å fortsette å være nysgjerrige og spørre: ”Koffor det?”

 

Tema vi har er Menneskerettigheter, Livssyn, Humanisme, Etikk og Kritisk tenkning -som er røde tråder gjennom hele kurset, videre har vi Jus, Personlig økonomi, Fordommer og stigmatisering, Rus, Kropp og seksualitet og Tabubelagte ting som kan være vanskelige å snakke om (som spiseforstyrrelser, og vold i nære relasjoner). Ungdommene våre får også være med på rollespill sammen med et par hundre andre HK ungdommer; nyttig og spennende!  

 

I mange år hadde vi konfirmasjonskurset lokalt, med seremoni i Stavanger. De senere årene har vi arrangert egen seremoni i kinosalen på Jørpeland. HEF Ytre Ryfylke håper det snart blir bygging av et Kulturhus!

 

Hva er den hyggeligste tilbakemeldingen du har fått som kursleder?

De hyggeligste tilbakemeldinger som kursleder er når ungdom som ikke har det helt topp på skolen forteller at de trives på kurset og har fått nye venner!

 

Hva vil du si til noen som tenker på å melde seg som frivillig i HEF?

Å jobbe som frivillig i HEF vil jeg anbefale til flere. Å være med på HEF’s seremoniarbeid, enten det er Navnefest-Konfirmasjon-Vigsel-Gravferd, der får man bidra til noe viktig. Forbundet gir god opplæring til nye aktive, og har jevnlig kurs for alle som er med. Å være med i styrearbeid gir anledning til å ha en stemme i lokalmiljøet og i Forbundet. Kriseberedskapsgruppen og arbeidet som gjøres der vil jeg også anbefale sterkt!