Hopp til hovedinnhold

Hvorfor begrense kulturarven?

Nyheter Rogaland
Ved å ha et ensidig fokus på en liten del av historien, blåse den opp, og gjøre den til vår viktigste fellesnevner for hva som definerer oss som nordmenn, får man rett og slett en kollektiv kunnskapsløshet og historieløshet som ikke tjener noen. Denne historieløsheten kommer blant annet til syne rundt juletider i Norge. Da inntar politikere en kulturkristen maske, som skal fortelle oss hva som er det riktige å tenke, mene, spise og ikke minst gjøre. Andre deler av vår felles historie blir kraftig underkommunisert.
Du har en hel generasjon av nordmenn som ikke er klar over at den norske juletradisjonen ble laget lenge før kristendommen og kristmessen fikk sitt inntog. Den julefeiringen de fleste deltar i er godt sammensatt av mange skikker og tradisjoner fra ulike tider og steder – men enkelte tar til og med fagforeningenes arbeid for å sikre folk helligdagstillegg og fri til inntekt for kirken og vår kristne kulturarv.


Henning Warloe fra Høyre skriver i BT 30.11 at det er trist at ikke alle skoleelever i Bergen får mulighet til å være med på skolegudstjenester. Med dette sier han implisitt at alle foreldre burde velge å sende sine barn i kirken hvert år fra 1.klasse til 10.klasse. Her er han på linje med kunnskapsministeren fra samme parti. Vi ser aldri at det oppfordres så sterkt og med en slik hyppighet, at skolebarn skal aktivt delta på andre arenaer for å få innsyn i sin kulturarv. Konsekvensen av dette er at kristendommen fremstår som det eneste som har påvirket kulturarven vår.


Når vi leser prinsipprogrammet til Høyre stusser vi veldig på Warloe sin holdning til forkynning av kristendom i skolen, for der står det: «Mennesket er politikkens mål. Det kan derfor ikke være en politisk hovedoppgave å kontrollere, styre eller aktivt endre holdninger og idealer som ulike mennesker legger til grunn for sin tilværelse. Høyre foretrekker at politikkens styrke vises gjennom en åpen og fri debatt og gjennom eksempelets makt. Menneskers holdninger og veivalg skal i minst mulig grad være gjenstand for regulering.»


Det er interessant å lese hva vår politiske landsfader og tidligere Høyre-mann, Christian Michelsen skrev i sitt testamente om dette: 
« … alle vore religiøse, politiske og sociale forestillinger er skapt i vort eget billede, at intet religiøst, økonomisk eller politisk system har noget krav paa at repræsentere den absolutte sandhet, at de menneskelige idealer skifter med de skiftende tider, og at ingen nation, ingen race og ingen religion har nogensomhelst ret til at paatvinge andre sine meninger og systemer.»


Var dette sitatet ukjent? Det er ingen hemmelighet at fritenkerhistorien og dens påvirkning er kraftig underkommunisert i dagens samfunn, selv om dette har hatt en stor og viktig påvirkning på vår felles historie, kulturarv og demokrati. På tide å gjøre noe med det?"

 


Med vennlig hilsen
Stine Strøm-Andresen, Andreas Madsen og Magnhild Marie Bøe-Hansen
Organisasjonsrådgivere
Human-Etisk Forbund

 

Les innlegget i avisen Vårt land her