Hopp til hovedinnhold

Er du opptatt at temaet Omsorg og Livssyn?

Nyheter Rogaland
Det er vi opptatt av, og vi ønsker å jobbe mer med dette! Derfor lyser vi nå ut ett verv som leder og to verv som medlemmer av utvalg for Omsorg og Livssyn i Rogaland fylkeslag.Vervene trer i kraft senhøstes 2018.

Utvalget for Omsorg og Livssyn ligger under styret i Rogaland fylkeslag og jobber selvstendig ut fra et gitt mandat.

Vi ønsker med dette utvalget:

• Få en oversikt over selve tema «omsorg og livssyn» og hva utvalget skal prioritere av oppgaver.

• Få oversikt over kommunal og statlig kriseberedskap i Rogaland.

• Dokumentere hvor stort behovet for humanistiske samtalepartnere er i Rogaland.

• I tillegg kan det, avhengig av hva som kartlegges i punktene over, være aktuelt at utvalget vurderer et lavterskeltilbud, som frivillige kan bidra med å organisere samt gjennomføre, så som en ordning med Besøksvenn eller lignende.

• Bidra til felles kompetansebygging og erfaringsutveksling med Rogaland fylkeslags kriseberedskapsgruppe.

Hovedoppgaver:
• Leder: Sammen med (minst) 3-4 medlemmer, koordinere, organisere/gjennomføre og evaluere utvalgets aktiviteter. Leder av Rogaland fylkeslag samt leder av fylkeslagets kriseberedskapsgruppe vil kunne bidra inn i en startfase av utvalgets konsolideringsfase ved behov; på sikt skal utvalgsleder lede oppgavene videre.

• To medlemmer: Bistå leder i det kartleggingsarbeidet mandatet beskriver. I perioden etter kartleggingen bidrar medlemmene med organisering og gjennomføring av utvalgets aktiviteter.

Utvalget er underlagt Rogaland fylkeslags styre, rapporterer til fylkeslagets leder og arbeider etter de vedtekter og bestemmelser som til enhver tid gjelder for forbundets virksomhet.
Human-Etisk Forbund er en frivillig organisasjon, og drives av frivillig arbeid. Dette gjelder også for utvalg for Omsorg og Livssyn.

Hvis du er interessert i vervet som leder ber vi deg sende en søknad til Rogaland fylkeslag v leder for Kriseberedskapsgruppen Knut Johansen via epost knut.johansen@meritglobe.com innen 15. november 2018.


Det vil bli intervjuer i løpet av høsten/vinteren

Hilsen
Rogaland fylkeslag
Human-Etisk Forbund