Hopp til hovedinnhold

Fylkeslaget

Rogaland
Human-Etisk Forbund i Rogaland ble stiftet i 1978. Da hadde det allerede eksistert et lokallag i Stavanger i 3 år.

I dag har fylkeslaget syv lokallag som dekker alle kommunene i Rogaland, og vi er over 6000 medlemmer over 15 år. Og vi vokser stadig.

Seremoniområdet er det mest arbeidskrevende. Her blir et lagt ned mange dugnadstimer hvert år av våre tillitsvalgte. Men så blir da også resultatet bra. Vi regner med at minst 10 000 mennesker hvert år er deltakere, eller gjester på våre seremonier.

I tillegg jobber Human-Etisk Forbund i Rogaland for forbundets politiske mål, først og fremst gjennom lokallagene. To blant flere viktige saker de siste årene har vært

  • en skole i Rogaland uten religiøs forkynning
  • og tilgang til livssynsnøytrale seremonirom til alle livets faser, i alle kommuner.


Ta gjerne kontakt med oss på rogaland@human.no eller telefon 51906450 hvis du vil vite mer.